20. juni 2023
Høringsfrist: forslag til endringer i tilleggsstønadsforskriften, tiltakspengeforskriften og forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser