Debatt

Kristine Meek Stokke: Hvorfor er amerikanske valg viktigere enn de europeiske?

Natt til 9.november var det igjen tid for et av verdens mest fulgte valg: det amerikanske mellomvalget.

Da gikk amerikanerne til urnene for å bestemme om de to resterende årene av Joe Biden sin periode skal forbli produktive eller ende i handlingslammelse.

Den republikanske senatoren Rick Scott omringet av journalister etter et skuffende mellomvalg. Nå oppfordrer leder for Europeisk Ungdom, Kristine Meek Stokke, mediehusene til å prioritere internasjonale begivenheter annerledes. 
Den republikanske senatoren Rick Scott omringet av journalister etter et skuffende mellomvalg. Nå oppfordrer leder for Europeisk Ungdom, Kristine Meek Stokke, mediehusene til å prioritere internasjonale begivenheter annerledes.  Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite
Kristine Meek Stokke
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

På dagsorden er abortrettigheter, inflasjon og drivstoffpriser, samt en urovekkende polarisert politisk virkelighet som har sitt bakteppe blant annet i det flere republikanere mener er et stjålet valg da Joe Biden ble valgt som president for to år siden.

De amerikanske valgene er ofte tungt dekket av norske medier både før og etter, og får som regel konsekvenser for store deler av verden sin utenrikspolitikk og handlingsmønster.

Når det derimot er valg i Europaparlamentet er det helt stille i norske medier.

Er vi blitt for amerikanisert?

Intuitivt sett er det naturlig og forståelig med en tett dekning av amerikansk politikk. USA har helt siden tidlig på 1900-tallet hatt stor innflytelse på europeisk kultur, politikk, økonomi og ikke minst fred.

Den amerikanske Marshall-planen spilte en nøkkelrolle i å gjenoppbygge Norge og resten av Vest-Europa etter andre verdenskrig. Dette førte til sterke bånd mellom Europa og USA som har både vedvart og vokst til den dag i dag. Det er også mulig at dette har gjort oss noe blind på påvirkningen resten av Europa har hatt på oss som nasjon.

Under den kalde krigen spilte USA igjen en viktig rolle for norsk sikkerhet, hvilket USA gjør fremdeles som selve bærebjelken i NATO. I dag er det allikevel EU og Europa som har mest direkte, betydningsfull innflytelse på oss, og dermed burde mediedekningen reflektere dette. Det gjør den ikke i dag.

Amerikansk innflytelse synker

Under Europaparlamentsvalget i 2019 ble det kun publisert noen stusselige artikler her og der fra ulike norske aviser om etterdønningene og resultatet av valget, uten noe særlig fokus verken før eller under selve valget. Få store valgvaker, ingen omfattende analyser, og lite kunnskap om verken kampsaker eller fremtredende personer. Til sammenlikning blir vi godt kjent med regionale og lokale kandidater rundt om i de amerikanske statene. Dette bidrar til fremmedgjøring av vårt eget kontinent og distanse fra de politiske strømningene som påvirker oss mest.

Informasjon om kontinentet rundt oss er blitt særlig viktig i nyere tid, særlig siden Trump fikk makten i 2016 og gjorde stor skade på flere utenrikspolitiske relasjoner. Til tross for at håpet var stort på Bidens administrasjon og hans slagord «America is back» for en reetablering av gode og vennskapelige relasjoner mellom supermakten USA og Europa, gjorde dette en skade som ikke leges over natten. Effekten av dette på lang sikt er at USA styrer mindre, og gjør at Norge og verden vil bli mindre formet av USAs utenrikspolitikk, relativt til foregående tiår.

{{quote:ID:POSITION}}

Medias prioritering

Mediene spiller en svært viktig rolle i demokratiseringen og deltakelsen i den norske debatten. USA har alltid hatt et fortrinn ved at informasjon er lett tilgjengelig på engelsk gjennom digitale plattformer de selv har utviklet. Dette er ikke gjeldende for resten av Europa, hvor man har en større språkbarriere. Derfor blir medienes rolle i dekning og oversetting ekstra viktig for å sørge for god informasjonsflyt, særlig all den tid Norge ikke er medlem i EU, og ikke engang får offisielle dokumenter og saker direkte implementert på norsk gjennom norske institusjoner.

Norske medier må derfor bli flinkere til å dekke EU-valg og resten av Europa, ikke bare de kontroversielle valgene. Uten dette mister man mye av den politiske substansen på kontinentet, og kunnskap i befolkningen om EU generelt.

Det betyr ikke at man skal dekke de amerikanske valgene mindre, ei heller andre verdensdeler som vi gjerne kunne lest mer om, for eksempel Asia hvor Kina vokser frem som en stadig større trussel.

Men norske medier må prioritere dekning av våre naboer og viktigste handelspartner over en polarisert stormakt som får stadig mindre innflytelse i en gradvis mer multipolar verden.

Les også


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon