24. mars 2023 10:00 - 16:00
UiB og Ukrainas ambassade inviterer til internasjonal konferanse: Krigen i Ukraina

Ett år har gått siden Russland startet et fullskala militært angrep på Ukraina den 24. februar 2022. På ettårsdagen av invasjonen arrangerer Universitetet i Bergen og Ukrainas ambassade i Norge en konferanse for å analysere og diskutere hvordan Ukraina kan sikres rettferdighet. 

Det er et stort internasjonalt behov for effektive rettsmekanismer. I lys av bruddene på folkeretten i Ukraina, har UiB invitert forskere og representanter fra ulike organisasjoner for å diskutere mulig rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser.

Konferansen vil også tematisere Norges respons på krigen mot Ukraina, inkludert militær støtte, betydningen av høyere utdanning, støtte til sivilsamfunnet og økonomisk samarbeid i krigstid.

Omtalte personer

Margareth Hagen

Rektor, Universitetet i Bergen, medlem, Universitets- og høgskolerådets representantskap
Dr.art. i italiensk litteratur (Universitetet i Bergen)

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon