Om  
Bente Lund Jacobsen

Eldreombudet sies opp

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sies opp fra stillingen med virkning fra 1. juli 2023.

Regjeringen har besluttet å legge ned eldreombudet, hvilket innebærer at Bente Lund Jacobsen sies opp fra stillingen som Eldreombud med virkning fra 1. juli 2023.
Regjeringen har besluttet å legge ned eldreombudet, hvilket innebærer at Bente Lund Jacobsen sies opp fra stillingen som Eldreombud med virkning fra 1. juli 2023.Foto: Anne Elisabeth Næss
Ingrid Skovdahl

I statsråd 20. desember ble det slått fast at Bente Lund Jacobsen sies opp fra stillingen som eldreombud. Oppsigelsen er en konsekvens av regjeringens avgjørelse å legge ned Eldreombudet.

– Eldre selv, en rekke organisasjoner og mange folkevalgte fra hele landet har protestert mot nedleggingsforslaget. På vegne av eldre i Norge vil jeg rette en varm takk til alle som engasjerte seg for å opprettholde Eldreombudet. Til tross for dette engasjementet valgte altså budsjettpartiene å fjerne Eldreombudet, sa Bente Lund Jacobsen i en pressemelding på Eldreombudets nettsider i slutten av november.

Eldreombudet er opprettet etter modell av Barneombudet, og loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2020. I forslaget til statsbudsjett for 2023 forslo regjeringen imidlertid å legge ned Eldreombudet fra 1. juli 2023. Dette ble ikke omforhandlet da SV gikk i forhandling med regjeringen om statsbudsjettet.

– Det er synd at regjeringen og budsjettpartner SV mener et eget eldreombud ikke lenger er nødvendig, bare to år etter at de som opposisjonspartier stemte for opprettelsen i Stortinget, sier Bente Lund Jacobsen, og fortsetter:

– Eldre over hele landet forteller oss hvor viktig det er at hele Stortinget ga eldre en egen stemme i samfunnsdebatten. Når Eldreombudet legges ned, mister eldre en uavhengig ombudsstemme.

Jacobsen forlater stillingen 1. juli 2023.

Omtalte personer

Bente Lund Jacobsen

Eldreombud

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00