22. mars 2023 12:00 - 15:30
Møte i topplederorganet Skate

Skate (Styring og koordingering av tjenester i e-forvaltning) avholder toppledermøte ved Digitaliseringsdirektoratet. 

Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. Skates oppgave er å bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor, som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor og offentlige virksomheter.

Medlemmene i organet er en sammensetning av toppledere fra offentlige virksomheter, som er oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet.


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon