27. januar 2023
Høringsfrist: forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027

Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Her angis blant annet hvilke områder SSB og andre offentlige myndigheter skal produsere statistikk om. Programmet definerer og avgrenser offisiell statistikk, og dekker økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte statistikkområder.

Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Skriftlige innspill kan sendes inn her.


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon