Anne Harris (62)

Konserndirektør, finans, Statkraft
Tidl. konserndirektør, økonomi og virksomhetsstyring, Multiconsult, konsernsjef, personal og organisasjonsutvikling, Hydro
Utdannet: siviløkonom (Handelshøyskolen BI)

2. desember 1960

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon