Nils Mikkelsen Utsi (58)

Reineier, leder for reinbeitedistrikt 22 Fiettar, advokat, sertifisert mekler
Tidl. sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR)
Utdannet: Mastergrad i rettsvitenskap
Fødested: Alta

26. mai 1965

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon