Elkjøp undersøkes av EFTAs overvåkningsorgan for mulig brudd på konkurransereglene

Overvåkningsorganet ESA i Brussel undersøker om Elkjøp har påvirket markedet innen elektronikk ulovlig. Elkjøp kan i verste fall forvente en kraftig bot for brudd på EØS-avtalens konkurranseregler. 

Det blir neppe returrett på boten fra Brussel dersom EFTAs overvåkningsorgan konkluderer med at Elkjøp har brutt konkurransereglene.  
Det blir neppe returrett på boten fra Brussel dersom EFTAs overvåkningsorgan konkluderer med at Elkjøp har brutt konkurransereglene.   Foto: Terje Bendiksby / NTB
Christina Kullmann Five

Konkurransereglene i EØS-avtalen går ut på at foretak ikke har lov til å samarbeide med hverandre, for eksempel å avtale hvilken pris en vare skal selges for (EØS-avtalen art. 53).

En eller flere enkelt aktører har heller ikke lov til å misbruke en sterk posisjon i markedet (art. 54), ved for eksempel å forhindre at en konkurrent slipper til på markedet.