Velg nisjene dine

Arbeidsliv

Dekker utviklingen i arbeidslivspolitikken og følger arbeidslivets organisasjoner tett. Ser på sysselsetting, trepartssamarbeid, pensjon, lovgivning og omstilling. Nyhetsbrevet kommer ut mandag og torsdag. Hans Andreas Starheim er nisjeredaktør.

En 14 dagers gratis prøveperiode
499 kr
per måned499 kr
Betales årlig 5 988 kr

EU/EØS

Gjennom nyheter, analyser og bakgrunnsartikler får du innblikk i hva som skjer i EU og hvordan EØS-avtalen påvirker norsk politisk virkelighet. Nyhetsbrevet kommer ut hver tirsdag og fredag.

En 14 dagers gratis prøveperiode
499 kr
per måned499 kr
Betales årlig 5 988 kr

Forsvar

Dekker norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk i en tid med krig i Europa. Med en maktbalanse i endring og økt fare for hybride trusler, står Norges forsvar også foran nye utfordringer. Nyhetsbrevet kommer ut fra hver mandag, onsdag og fredag.

En 14 dagers gratis prøveperiode
499 kr
per måned499 kr
Betales årlig 5 988 kr

Helse

Skriver om alle sider av Helse-Norge, om kommunale omsorgs- og helsetjenester, regionale helseforetak, nasjonale prioriteringer og internasjonale tendenser. Nyhetsbrevet kommer ut hver mandag, onsdag og fredag. Silje Sjursen Skiphamn er nisjeredaktør og Solveig Ruud er politisk reporter.

En 14 dagers gratis prøveperiode
499 kr
per måned499 kr
Betales årlig 5 988 kr

Klima og Energi

Norges økonomi er avhengig av fossile energikilder. Strømkrisen preger den politiske debatten. Fornybarsamfunnet er et felles mål, men veien dit er det stor politisk uenighet om. Nyhetsbrevet kommer ut mandag, onsdag og fredag.

En 14 dagers gratis prøveperiode
499 kr
per måned499 kr
Betales årlig 5 988 kr

Løvebakken

Gjennom analyser, intervjuer og nyhetssaker gir Veslemøy Østrem, Magnus Takvam, Solveig Ruud og Altingets politiske reportere et unikt innblikk i Stortingets indre liv. Her finner du også stoff om meningsmålinger, velgervandringer og partipolitikk. Sjefredaktør Veslemøy Østrem er ansvarlig for nyhetsbrevet, som kommer ut hver mandag og torsdag.

En 14 dagers gratis prøveperiode
499 kr
per måned499 kr
Betales årlig 5 988 kr
0:000:00