Personvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler                                    10. marts 2023      

I Altinget.no setter vi fortrolighet og datasikkerhet høyt. Dette personvernregelverk gjelder for behandling av personopplysninger, når du kontakter oss, kjøper produkter og tjenester av oss, når vi kontakter deg med tanke på salg samt når du beveger deg rundt på vår nettside ”www.altinget.no”. Personvernregelverket fastlegger retningslinjene for hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi gir deg de opplysninger som du har krav på å motta i henhold til personopplysningsloven.

Personvernbeskrivelsen gjelder alle besøkende på våre hjemmeside og alle kunder, enten det er privatpersoner, enkeltmannsforetak, næringsdrivende selskaper og deres ansatte.

Vi oppfordrer deg til å lese personvernbeskrivelsen grundig før du gir personopplysninger til oss.

1.             Dataansvarlige og kontaktopplysninger

Den dataansvarlige for aktiviteter relatert til www.altinget.no (Altinget) er:

Altinget AS    
Org.-nummer 928 934 977    
Akersgata 32 
0180 Oslo                           
E-mail: personvern@altinget.no

2.             Typer av personopplysninger, formål, rettsgrunnlag og sletting

2.1          Kjøp av abonnement  

Vi behandler følgende personopplysninger om deg, når du kjøper abonnement på Altinget.no, via epost eller via telefon: Navn, adresse, epost, telefonnummer, arbeidsgiver, brukerhistorikk, opplysninger om ditt kjøp, betalingsopplysninger og i gitte tilfeller brukernavn samt passord.

Ved kjøp av abonnement behandler vi ovenstående personopplysninger for å kunne levere de avtalte ytelser samt for å kreve betaling i overensstemmelse med våre betingelser (kontrakten) jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.                  

Vi behandler også personopplysningene for å kunne overholde våre rettslige forpliktelser etter bl.a. bokføringsloven jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dine personopplysninger kan ytterligere bli anvendt som grunnlag for bruk i statistikk og for å forbedre våre produkter og tjenester jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Ovenstående personopplysninger kan også bli behandlet med tanke på å sende deg servicemeldinger, fødselsdagshilsener, brukerundersøkelser og for å opprettholde våre kjøpsbetingelser jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi kan også behandle dine personopplysninger for å kunne fastlegge, forsvare og gjøre rettskrav gjeldende, hvilket er i samfunnets interesse jf. personvernforordningen artikkel 6  nr. 1 bokstav e.

Opplysninger om din fødselsdato og postnummer kan også bli innsamlet, når du oppretter deg som bruker med hensikt å kunne segmentere våre kunder, avklare hvem våre typiske kunder er og markedsføring jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

De omhandlede personopplysninger vil bli behandlet i forbindelse med avviklingen av den enkelte ordre, disse vil bli lagret i våre systemer i 5 år fra utløp av regnskapsåret med hensikt på å overholde bokføringslovens dokumentasjonskrav. Øvrige opplysninger, som ikke faller under bokføringsloven, vil bli oppbevart i 2 år fra seneste kjøp eller fra et abonnement på Altinget.no blir oppsagt eller opphører.

2.2          Markedsføring

I visse tilfeller samler vi kontaktopplysninger (leads) på ansatte i bedrifter og organisasjoner samt privatpersoner i form av navn og telefonnummer. Personopplysningene blir behandlet på bakgrunn av vår interesse i å kunne markedsføre våre produkter og tjenester med hensikt på salg jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Kontaktopplysningene blir innsamlet fra offentlig tilgjengelige steder, herunder Brønnøysundregistrene og sosiale medier (f.eks. LinkedIn og Facebook), fra våre lead-leverandører samt direkte fra deg eller din arbeidsgiver.

Ikke-kontaktede leads blir slettet etter 1 måned fra tidspunktet for innsamling. Kontaktede leads oppbevares i 1 år etter dato for første kontakt. Aktive kunder er underlagt våre andre slettefrister, som beskrevet nærmere i denne personvernbeskrivelsen.

Hvis du samtykker til at motta nyheter og annet markedsføringsmateriale fra oss, behandler vi også: Navn og epost. Vi behandler dine personopplysninger til bruk for markedsføring på bakgrunn av vår interesse jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi sender markedsføringsmateriale via epost på bakgrunn av ditt aktive samtykke i overensstemmelse med markedsføringsloven § 15.

Altingets nyhetsbrev inneholder sporingspixler. Disse er integrert i nyhetsbrevene som sendes i HTML format for å muliggjøre innsamling av data. Dette setter Altinget i stand til å foreta analyser med formål om kartlegging av effekt fra markedskampanjer og generell bruk av epostene som sendes ut. Ut ifra analysen vil vi kunne se at en epost er åpnet og når dette har skjedd, samt hvilke linker i eposten brukeren har klikket på. Disse opplysningene som samles inn via nyhetsbrevene benyttes for å gjøre nyhetsbrevene mer interessante og relevante for brukeren, samt sikre en effektiv markedsføring av Altingets produkter og tjenester. Vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av et samtykke jf databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra a. Du har alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til både behandling av dine personopplysninger til dette formål og mottagelse av Altingets nyhetsbrev.

Dine personopplysninger slettes, når markedsføringssamtykket fjernes eller hvis vi ikke benytter samtykket innenfor en periode av 1 år, men samtykkeerklæringen oppbevares i 2 år etter tilbakekallelse av samtykket eller ved utløp. Når markedsføringssamtykket er tilbakekalt, vil vi ikke heretter behandle dine personopplysninger til dette formål.

2.3          Konkurranser og events

Vi behandler følgende personopplysninger om deg, hvis du velger å delta i en konkurranse eller et event: Navn, epost, adresse og telefonnummer.  

Vi behandler ovenstående personopplysninger som følge av våre interesse i å kunne registrere din innmelding i en konkurranse eller et event samt i visse tilfeller for å kunne offentliggjøre og meddele deg at du har vunnet en premie jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Opplysninger blir også behandlet med den hensikt av å oppfylle den avtale som er inngått med deg jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Vi sletter dine personopplysninger 2 år etter deltagelse i et event eller en konkurranse.

2.4          Kontakt oss via epost eller telefon
Vi behandler følgende personopplysninger om deg, hvis du kontakter oss via epost eller telefon: For- og etternavn, epost, telefonnummer og opplysninger du gir i forbindelse med din kontakt med oss.

Ovenstående personopplysninger behandler vi for å kunne forfølge vår interesse i å besvare dine henvendelser og rådgi deg jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f eller med den hensikt av å inngå en kontrakt med deg jf. personvernforordningen artikkel 6 . 1 bokstav b.

Dine personopplysninger slettes senest 2 år etter seneste kontakt, med mindre din henvendelse fører til kjøp eller inngåelse av en avtale. I så fall henviser vi til avsnittene ovenfor.

2.5          Behandling av personopplysninger innsamlet via cookies
Når du beveger deg rundt på våre hjemmesider, samles det via cookies i visse tilfeller personopplysninger i form av: Et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk plassering, hvilke sider du besøker, tekniske opplysninger samt opplysninger om din adferd.

For behandlingen av dine personopplysninger er vi i utgangspunktet selvstendige dataansvarlige.

I visse tilfeller gir vi adgang for annonsører å kunne sette en cookie på våre hjemmesider med hensikt på bruk i videre annonsering. I disse tilfeller vil vi være felles dataansvarlige med annonsøren. Vårt dataansvar begrenser seg til innsamling, overføring og formidling av dine personopplysninger til annonsøren. Annonsøren er her etter selvstendig dataansvarlig for den videre behandling av dine personopplysninger og du skal derfor kontakte annonsøren direkte, hvis du har spørsmål til denne behandlingen.

Behandlingen av personopplysninger i forhold til statistiske- og funksjonscookies skjer som følge av vår interesse i å kunne tilbyde deg den beste mulige opplevelse og service jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Behandlingen av personopplysninger i forhold til markedsføringscookies, skjer på bakgrunn av ditt samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.  Formidlingen til annonsører og andre tredjeparter med hensikt på markedsføring skjer også på bakgrunn av ditt samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Samtykket innhentes via pop-up vindu for cookies.

Vi innhenter alltid tillatelse (cookiesamtykke) før det innsamles data og personopplysninger. Din forutgående tillatelse er dermed også forutsetningen for innsamling av personopplysninger via cookies med tanke på den videre behandling av oss, annonsører og andre tredjeparter.

For at kunne behandle personopplysninger i sammenheng med cookies til de nevnte formål, kan vi gi adgang til dine personopplysninger for tredjeparter, som har et kontraktuelt forhold til oss, leverer relevante ytelser for eksempel IT-leverandører, analysevirksomheter og leverandører av markedsføring. Vi overleverer som nevnt i visse tilfeller dine opplysninger til tredjeparter og annonsører med tanke på markedsføring. For informasjon om slettefrister, de enkelte cookies og tilbaketrekking av samtykke, henvises det til vår cookiepolitikk og pop-up vinduet for cookies, som finnes på vår side for cookiepolitikk.   

3.             Overlatelse til databehandlere og overlevering til andre dataansvarlige 
For å oppfylle ovenstående formål kan vi gi tredjeparter adgang til dine personopplysninger, på bakgrunn av et kontraktuelt forhold med oss leverer relevante ytelser. Det kan eksempelvis være it-leverandører, faktureringsleverandører, konsernselskap, eposttilbydere samt leverandører av konkurranser, nettverksmøter, leads, konferanser, events og markedsføring. Disse serviceleverandører vil kun behandle personopplysninger i overensstemmelse med våre instruksjoner i henhold til databehandleravtaler.

Dine personopplysninger gis i utgangspunktet ikke til en tredjepart uten din tillatelse, via ditt samtykke på bakgrunn av cookies jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det kan under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen eller for å forfølge rettskrav, være nødvendig å gi dine personopplysninger til politi, advokater, revisorer, domstoler, inkassoselskap, distributører av varer, konsernselskap og offentlige myndigheter. Overleveringen skjer for å gjøre rettskrav gjeldende, hvilket er i samfunnets interesse jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller for å overholde en rettslig forpliktelse jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Hvis dine personopplysninger overføres til databehandlere, som er etablert i land utenfor EU/EØS, uten tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil en slik overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

4.             Sikkerhet
Vi beskytter fortroligheten, integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger. Derfor har vi iverksatt sikkerhetsrutiner for å sikre at våre interne prosedyrer lever opp til de gjeldende sikkerhetsstandarder og lovkrav. Vi har interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instrukser og tiltak, som beskytter dine personopplysninger mot å bli tilintetgjort, gå tapt, bli endret, uautorisert offentliggjørelse, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

5.             Linker til andre hjemmesider
Våre nettsider har linker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på andre organisasjoners nettsider eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre nettsider, oppfordres du til å lese nettstedets personvernretningslinjer.

6.             Vedlikehold av dine personopplysninger
Vi forsøker løpende å kontrollere at dine personopplysninger alltid er oppdatert, korrekte og ikke villedende. Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger løpende. I den forbindelse er vi avhengige av at du opplyser oss om relevante endringer i dine personopplysninger, spesielt din epost, adresse og ditt telefonnummer. Du kan benytte personvern@altinget.no for å sende oss eventuelle endringer. Du er også velkommen til å kontakte oss, hvis du har en særlig interesse i, at vi beskytter dine personopplysninger (f.eks. hvis du har beskyttet adresse).

7.             Dine rettigheter
·                Du har rett til å få innsikt i de personopplysninger vi behandler om deg, med visse lovbestemte unntak. Du har i denne forbindelse også rett til at motta en kopi av dine personopplysninger. Merk at retten til innsikt også kan være begrenset av hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

·                Du har rett til å gjøre innsigelser mot vår innsamling og videre behandling av dine personopplysninger. Så lenge din innsigelse er berettiget, sørger vi for å opphøre behandlingen av dine personopplysninger.

·                Du har rett til å rette og slette dine personopplysninger, med visse unntak (f.eks. personopplysninger omfattet av bokføringsloven eller personopplysninger, som behandles med hensikt på å forsvare eller fastlegge rettskrav).

·                Du har rett til å anmode oss om begrensning av dine personopplysninger.

·                Under visse omstendigheter kan du også anmode om å motta en kopi av dine personopplysninger samt om overføring av de personopplysninger, du har gitt til oss, til en annen dataansvarlig (dataportabilitet).

·                Du kan til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker, som du har gitt. Vi vil så slette dine personopplysninger, med mindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag.

Du har rett til å kreve ovenstående rettigheter ved å skrive til personvern@altinget.no

8.             Innsigelser mot markedsføring
Du har rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger til bruk i markedsføring. Så lenge din innsigelse er berettiget, sørger vi for å opphøre med behandlingen av dine persondata. Du kan sende din innsigelse ved å skrive til oss på personvern@altinget.no

9.             Spørsmål og klage 
Hvis du har spørsmål til dette personvernreglement eller hvis du ønsker å klage over måten vi behandler dine personopplysninger på, er du velkommen til at kontakte oss:

Altinget AS    
Org.-nummer: 29624453       
Akersgata 32 
0180 Oslo                           
E-mail: personvern@altinget.no

Hvis din klage ikke blir løst av oss, og du vil gå videre med saken, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-mail: postkasse@datatilsynet.no

Hvis det er snakk om en klage over behandlingen av opplysninger i henhold til Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier, rettes klagen i stedet til Pressens Faglige Utvalg. I en lang rekke tilfeller er vi unntatt de fleste bestemmelser i databeskyttelsesreglene, når vi behandler personopplysninger utelukkende i journalistisk sammenheng.

10.           Endringer av personvernerklæringen
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av denne personvernerklæringen. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på våre nettside ”www.altinget.no”. Ved vesentlige endringer vil du motta beskjed via epost.

 

Cookiepolitikk

1.             Eier og kontaktopplysninger
Eier av nettsiden www.altinget.no er:

Altinget AS    
Org.-nummer: 928 934 977   
Akersgata 32 
0180 Oslo                           
E-mail: personvern@altinget.no

2.             Hva er en cookie?
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort sett alle nettsider og er i mange tilfeller nødvendige for å levere ulike tjenester på nettsiden.

En cookie er en liten tekstfil, som lagres på brukerens IT-utstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så utstyret kan gjenkjennes. Cookies kan blant annet brukes til å utarbeide statistikk over brukernes anvendelse av nettsiden og til optimering av sidens innhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke spre datavirus eller andre skadelige programmer. Noen cookies plasseres av andre parter (såkalte tredjeparter) enn den som står i adresselinjen (URL’en) i nettleseren. Det kan være alminnelig innhold, men også for eksempel analyseverktøy eller integrerte kommentarfelt. Det betyr at det lagres cookies fra andre parter enn den som eier nettsiden.

Noen cookies lagres kun på brukerens IT-utstyr, så lenge brukeren har sin nettleser åpen (sessionscookies). Andre cookies lagres i et lengre tidsrom (persistente cookies). Når brukeren besøker en nettside, vil sessions-cookies bli satt på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

3.             Cookiedeklarasjon
Vi benytter følgende overordnede kategorier av cookies:

Denne nettside bruker cookies. Vi bruker cookies for å tilpasse vårt innhold og annonser, til å vise deg funksjoner, til sosiale medier og til å analysere vår trafikk. Vi deler også opplysninger om din bruk av vår nettside med våre partnere innen sosiale medier, annonsering og analyse. Våre partnere kan kombinere disse data med andre opplysninger, du har gitt dem, eller som de har innsamlet fra din bruk av deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan brukes av nettsider til å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Loven fastslår, at vi kan lagre cookies på din enhet, hvis de er nødvendige for å sikre levering av den tjeneste, du har anmodet om å benytte. For alle andre typer cookies skal vi innhente ditt samtykke.

Denne nettsiden bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies settes av tredjeparts tjenester, som benyttes på våre sider.

Du kan til enhver tid endre eller tilbakekalle ditt samtykke fra Cookiedeklarationen på vår nettside.

Les mer om hvem vi er, hvordan du kan kontakte oss, og hvordan vi behandler persondata i vår Privatlivspolitik.

Vennligst oppgi din samtykke-ID og -dato, når du kontakter oss angående ditt samtykke.

Ditt samtykke gjelder for følgende domener: www.cookiebot.com, www.cybot.com, manage.cookiebot.com, support.cookiebot.com

Cookiedeklarasjonen er sist oppdatert den 03.03.2022. Du kan se de konkrete cookies via pop-up vinduet. Du skal trykke ”vis detaljer”. Du kan finne pop-up vinduet ved å trykke her.

4.             Hvordan fjerne/unngå cookies og hvordan tilbakekaller jeg mitt samtykke?
Det avhenger av din nettleser hvordan du sletter eller unngår at det plaseres cookies på ditt IT-utstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved å benytte tastene [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke fungerer, eller hvis du eksempelvis benytter en MAC, kan du klikke på lenken nedenfor basert på den nettleser som du benytter:

·                Internet Explorer

·                Mozilla Firefox

·                Google Chrome

·                Opera

·                Safari

·                Flash cookies

·                iPhone, iPad og andet fra Apple

·                Telefoner med Android styresystem

·                Telefoner med Windows 7

 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke her.

5.             Har du spørsmål
Hvis du har spørsmål til vår bruk av cookies, er du velkommen til å kontakte oss som beskrevet i starten av cookiepolitikken.

 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00