Altingets klageveiledning

OM ALTINGET: Her finner du Altingets retningslinjer for rettelser og våre etiske retningslinjer. 

Kjære leser

Altingets journalister gjør sitt ytterste for at alle artikler er presise og holder en høy etisk standard. Men innimellom kan dessverre også vi gjøre feil. 

Altinget ønsker å rette feil så raskt som mulig. Hvis det snakk om språklige feil eller smårust, vil vi rette dette umiddelbart i teksten. Er det større misforståelser eller faktafeil som rettes i artikkelen, vil det framgå i bunnen av artikkelen at teksten har blitt korrigert, og når dette ble gjort. 

Hvis du mener at det er feil eller misforståelser i en av våre artikler, så henvend deg gjerne direkte til artikkelens forfatter. Kontaktopplysninger finner du ved å trykke på journalistens navn øverst i artikkelen. Alternativt kan du henvende deg til [email protected].

Altingets redaksjon jobber ut i fra Vær Varsom-plakaten som er redaktørstyrte mediers etiske rammeverk. Du kan lese Vær Varsom-plakaten her. 

Dersom du mener at Altingets journalistikk bryter med Vær Varsom-plakaten, så ta kontakt med sjefredaktør Veslemøy Østrem. 

Altinget er medlem av Mediebedriftenes Landsforbund og Norsk Presseforbund og er dermed omfattet av Medieansvarsloven.

Venlig hilsen
Altinget


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00