Naturregnskap blir en del av regjeringens Grønn bok

Klima- og miljødepartementet arbeider med å utvikle et naturregnskap, som skal sette en prislapp på ulike naturverdier i Norge. Arbeidet er tidkrevende og komplisert, men en uferdig versjon av naturregnskapet får plass i Grønn bok allerede i høst. Sabima tror det blir et vendepunkt for naturpolitikken.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) viste fram første versjon av regjeringens Grønn bok da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram i oktober i fjor. Versjon to legges fram sammen med statsbudsjettet for 2024, og skal inkludere status for arbeidet med naturregnskap.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) viste fram første versjon av regjeringens Grønn bok da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram i oktober i fjor. Versjon to legges fram sammen med statsbudsjettet for 2024, og skal inkludere status for arbeidet med naturregnskap.Foto: Martin Fossum/Klima- og miljødepartementet
Elisabeth Bergskaug

Skal man beregne nytteverdien av for eksempel nye veiprosjekter i dag, gis den berørte naturen som regel ikke en verdi i kroner og øre. Det kan i mange tilfeller føre til at naturkvaliteter ikke blir tatt hensyn til i så stor grad som verdien av den naturen skulle tilsi. 

– Når noe vi vet har en realverdi settes til null i regnskapene, så får det ikke så mye oppmerksomhet. Man tar det for gitt, og da gjør man andre vurderinger, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) under en pressekonferanse tirsdag. 

Der mottok han en rapport fra Miljødirektoratet om hvordan Norge kan kutte utslipp fra skog- og arealbruk, noe Altinget har skrevet om her. Under pressekonferansen la han stor vekt på betydningen av å utvikle et naturregnskap, som skal vise hvor mye og hva slags natur vi har i Norge, og hva nedbygging koster oss i tap av natur og naturgoder. 

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00