Debatt

Einar Frogner: Krogstads alternative energiverden

Landsorganisasjonens nestleder Steinar Krogstad langer ut mot Alternativ Energikommisjon (AEK), Industriaksjonen og Nei til EU i et lengre intervju på Altinget.no den 10. november. Nyvalgt leder for Nei til EU Einar Frogner svarer Krogstad med bekymring og tilbyr en oppklaring.

Nei til EU har lenge protestert mot norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Organisasjonens nyvalgte leder Einar Frogner hevder det er oppsiktsvekkende at LOs nesteleder Steinar Krogstad ikke erkjenner tilslutningen som en form for myndighetsoverføringen.
Nei til EU har lenge protestert mot norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Organisasjonens nyvalgte leder Einar Frogner hevder det er oppsiktsvekkende at LOs nesteleder Steinar Krogstad ikke erkjenner tilslutningen som en form for myndighetsoverføringen.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Einar Frogner
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Alternativ Energikommisjon (AEK) og Industriaksjonen er godt i stand til å svare for seg sjøl. Men når Krogstad gyver løs mot Nei til EU og samtidig leverer tidenes glansbilde av energibyrået ACER, finner jeg grunn til å reagere.

Eneste som bestrider myndighetsoverføringen

Et samla LO var imot ACER før og under Arbeiderpartiets, og siden Stortingets behandling av norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke (ofte popularisert som ACER-saken). Dette medgir da også Steinar Krogstad.

Striden i Lagmannsretten handler om hvor «inngripende» denne myndighetsoverføringen er.

Einar Frogner

Nå mener han imidlertid at vedtaket fra sekretariatsmøtet den gangen ikke var et endelig nei. Ifølge ham er energipakka fra EU blitt betydelig mer moderat enn opprinnelig tenkt. I samtalen med Altinget sier Krogstad at han «klarer ikke å se at det finnes noe overføring av nasjonal myndighet» overhodet.

Dette er temmelig oppsiktsvekkende utsagn all den tid både vekslende regjeringer, Lovavdelingen og flere rettsinstanser har slått fast at det er snakk om myndighetsoverføring. Og all den tid vi nesten daglig får se nye konsekvenser av EUs energiregelverk.

Les også

Ingen andre enn Krogstad bestrider at Norge overfører myndighet til EUs energibyrå ACER og EU-kommisjonen via ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i større eller mindre grad. Striden i Lagmannsretten handler om hvor «inngripende» denne myndighetsoverføringen er.

Svekker selvbestemmelsesretten

Da er det heller ikke merkelig at han «overhodet ikke skjønner» at Nei til EU har brakt denne – etter vårt syn grunnlovsstridige –  suverenitetsavståelsen inn for retten. LO-medlemmer, industribedriftene og alle som opplever strømpriser fullstendig ute av kontroll, forstår det nok atskillig bedre.

Det er ACERs myndighet, grensehandelsforordningen og det øvrige EØS-regelverket som hindrer Norge i å begrense krafteksporten.

Einar Frogner

De kjenner det direkte på kropp og sjel. Og de er i stand til å se at situasjonen endra seg dramatisk da to nye utenlandskabler kom i drift med fartsgrenser bestemt av EU og med ACER, ESA og RME som trafikkpoliti.

Utslagene av energipakka viser seg allerede verre og mer alvorlige enn mange hadde tenkt. Det er ACERs myndighet, grensehandelsforordningen og det øvrige EØS-regelverket som hindrer Norge i å begrense krafteksporten.

Det er energiregelverket til EU som gjør at regjeringa ikke kan ta beslutninger uten først å rådføre seg med RME – RME som tar ordre fra ACER (via EØS-tilsynet ESA). På samme måte er det RME som vurderer om, hvis og hvordan deler av flaskehalsinntektene fra utenlandskablene kan brukes til å redusere nettleia. Regjering og departement må pent ta RME sine vedtak til etterretning.

Og alt dette er bare en forsmak på den fjerde energipakka som ligger på vent i EØS-komiteen. Mitt tips er at LOs medlemmer forventer at Krogstad som nestleder i LO og som vara til Stortinget for Arbeiderpartiet, sørger for å gi regjeringspartiene beskjed om at den fjerde energipakka fra EU skal møtes med et norsk veto. Og at det skal skje nå.

Les også

Omtalte personer

Steinar Krogstad

Andre nestleder i LO

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00