Desember 2022
7. desember
Internasjonal dag for sivil luftfart
Adresse
Forsvarsministermøte i European Intervention Initiative avholdes i Oslo
AdresseFanehallen, Akershus festning, Oslo
10:00
Bransjekonferanse: Olje
AdresseThon Hotel Oslo Airport, Jessheim
10:00
Storting - spørretime
AdresseStortinget
12:00
Møte i topplederorganet Skate
AdresseDigitaliseringsdirektoratet, Oslo
8. desember
10:50
Fredsprisvinnere kommer til Norge
AdresseNobels Fredssenter, Oslo
9. desember
Internasjonal dag til minne om ofrene for folkemord, og til forhindring av folkemord
Adresse
Internasjonal dag mot korrupsjon
Adresse
10. desember
Menneskerettighetsdagen
Adresse
11. desember
Internasjonal fjelldag
Adresse
12. desember
Internasjonal dag for nøytralitet
Adresse
Internasjonal dag for universelle helsetjenester
Adresse
14. desember
Høringsfrist: Heving av grensen for krav om funksjonelt skille
AdresseOlje- og energidepartementet, Oslo
15. desember
Presentasjon av resultatene fra driftsgranskninger i jord- og skogbruk for 2021
Adresse
16. desember
Høringsfrist: Gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet
AdresseKultur- og likestillingsdepartementet, Oslo
UTSATT TIL SENEST 16.12: Frist for nytt skattesystem
Adresse
18. desember
Den internasjonale migrasjonsdagen
Adresse
19. desember
Høringsfrist: Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter - endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør
AdresseJustis- og beredskapsdepartementet, Oslo
Fremleggelse av Skatteutvalgets utredning
AdresseFinansdepartementet, Oslo
20. desember
Internasjonal solidaritetsdag
Adresse
27. desember
Internasjonal dag for epidemiberedskap
Adresse
Januar 2023
13. januar
Høringsfrist: forlag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. - strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom
AdresseOslo, Oslo
27. januar
Høringsfrist: forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027
AdresseFinansdepartementet, Oslo
10:00
Ledersamling – Norsk Forbund for Utviklingshemmede
AdresseQuality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim
28. januar
Høringsfrist: forlag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning
Adresse
Februar 2023
8. februar
09:00
Nelfos Opplæringskonferanse 2023
AdresseLily Country Club, Kløfta
15. februar
KORN 2023
AdresseLily Country Club, Kløfta
09:00
Tømmer & Marked 2023
AdresseSundvolden Hotel, Krokkleive
24. februar
09:00
Sentralstyremøte i Norsk studentorganisasjon
Adresse
Mars 2023
9. mars
09:00
Fagforbundets kulturkonferanse 2023
AdresseRadisson Blue Caledonien Hotel, Kristiansand
22. mars
12:00
Møte i topplederorganet Skate
AdresseDigitaliseringsdirektoratet, Oslo
April 2023
13. april
09:00
Sentralstyremøte i Norsk studentorganisasjon
Adresse
14. april
09:00
Landsmøte i Norsk studentorganisasjon
AdresseTønsberg
17. april
09:00
Bergindustridagene 2023
AdresseClarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
22. april
Den store klesbyttedagen 2023
AdresseSøstrene Storaas hotell, Kongsberg
Kan 2023
3. kan
12:00
Møte i topplederorganet Skate
AdresseDigitaliseringsdirektoratet, Oslo
Juni 2023
2. juni
09:00
Sentralstyremøte i Norsk studentorganisasjon
AdresseTønsberg
Juli 2023
24. juli
12:00
Natur og ungdoms sommerleir 2023
AdresseUtøya