LOs lobbyist i Brussel: EØS-avtalen er god nok som den er

Det er tre EU-saker som er av særlig interesse for LO denne høsten: kraftmarkedsreformen, regulering av råvaremarkedet og hvordan EU vil definere hva en arbeidstaker er. Robert Renè Hansen, leder av LOs Brusselkontor, forteller om lobbyistlivet for å fremme norske arbeidstakeres interesser. 

LO har sitt eget kontor i Brussel for å kunne være lyttepost og påvirke der det skjer. Det grønne skiftet og digital omstilling er områder Norge bør følge med på, mener LOs utsendte.
LO har sitt eget kontor i Brussel for å kunne være lyttepost og påvirke der det skjer. Det grønne skiftet og digital omstilling er områder Norge bør følge med på, mener LOs utsendte. Foto: Terje Pedersen / NTB
Christina Kullmann Five

LOs mann i Brussel startet som klubbleder på Jøtul fabrikker i Fredrikstad, og endte opp som lobbyist i Brussel. På veien har han både stemt «ja» og hatt et klart «nei»-standpunktet mot Unionen. Nå har han landet på at EØS-avtalen er bra, og at Norge kan utnytte tilgangen til det indre markedet enda bedre. Selv har han utviklet en god evne til å sette foten i dørsprekken for å tale norske arbeidstakeres sak i EU. 

– Hvorfor trenger LO et eget kontor i Brussel? 

 Nordmenn gikk nok litt i dvale da vi stemte nei, og EØS-avtalen har fått leve sitt liv i fred

– Fordi det er så viktig å følge med på det som foregår i EU. Det som skjer i Brussel har stor betydning for Norge. Nordmenn gikk nok litt i dvale da vi stemte nei, og EØS-avtalen har fått leve sitt liv i fred. Særlig etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 begynte det virkelig å skje mye i EU som også påvirker norske arbeidstakere. Å få informasjon, og ha muligheten til å påvirke i Brussel-miljøet, er veldig vanskelig å gjøre fra Oslo. Det er viktig å være fysisk tilstede, møte mennesker og følge prosessene. Men vi på kontoret i Brussel, som alle andre nasjonale aktører, er avhengige av at hjemme i hovedstaden mener noe. De gir oss posisjonene og synspunktene vi skal fremme.