Sverige overtar EU-formannskapet – vil de klare å beholde meglerrollen?

– Det blir interessant å følge med på hvordan den svenske regjeringen vil klare balansegangen mellom høye ambisjoner og virkelighetens verden når de tar over formannskapet i EU. Det sier Jakob Hederos, nisjeredaktør i svenske Altinget. 

Ved årsskiftet tar Sverige over posten som EU-formann. Vil de klare å beholde meglerrollen? Hvor stor innflytelse vil Sverigedemokraterna få?
Ved årsskiftet tar Sverige over posten som EU-formann. Vil de klare å beholde meglerrollen? Hvor stor innflytelse vil Sverigedemokraterna få? Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw/File Photo

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union rullerer mellom medlemsstatene  EU, med skifte hver sjette måned. I løpet av denne seksmåneders­perioden leder formannskapslandet alle samlinger og møter i rådet. Det avholdes rundt 3 000 møter i hver periode. De EU-land som har formannskapet, arbeider tett sammen i grupper på tre, såkalte trioer (formannskapslandet og de to påfølgende formannskapsland). De bistås av presidenten for Det europeiske råd og Europakommisjonen.

Tsjekkia har formannskapet frem til 1. januar 2023, og Spania vil overta stafettpinnen etter Sverige i juli 2023.