Sykehusene har økt utgiftene vikarutgiftene med 62 prosent på tre år

Fra 2018 til 2021 økte sykehusenes utgifter til innleie av sykepleiervikarer fra 400 til 650 millioner kroner. – Grunnbemanningen er ikke tilstrekkelig, arbeidsbelastningen er for stor og lønna er for lav, sier leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, kan konstatere at kostnadene til innleie av sykepleiere har økt med 41 prosent fra 2020 til 2021.
Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, kan konstatere at kostnadene til innleie av sykepleiere har økt med 41 prosent fra 2020 til 2021.Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Norsk sykepleierforbund (NSF) har igjen fått kartlagt innkjøp av sykepleiertjenester i kommuner og helseforetak. De brukte over 2,4 milliarder kroner på vikartjenester i 2021, viser kartleggingen, som er utført av BCW. Dette er en økning på rundt 700 millioner eller 41 prosent fra 2020.

Kommunene alene brukte 1,76 milliarder på innleie av sykepleiertjenester i fjor, mens helseforetakene bladde opp 648 millioner kroner. Sykehusenes utgifter til dette har økt med 248 millioner eller 62 prosent på bare tre år.

Særlig mangel på spesialsykepleiere

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen er klar på hva hun mener er årsakene til økningen:

– Grunnbemanningen er ikke tilstrekkelig, arbeidsbelastningen er for stor og lønna er for lav. Våre undersøkelser viser at helseforetakene har dårligere utvikling enn kommunene med tanke på å tilby heltidsstillinger de siste årene, og det kan bidra til økt behov for vikarer, skriver hun i en e-post til Altinget.

Vi vet at det særlig er mangel på spesialsykepleiere ved mange norske sykehus.

Lill Sverresdatter Larsen, Leder i Sykepleierforbundet

– Helseforetakene må tilby faste hele stillinger. Vi vet at det særlig er mangel på spesialsykepleiere ved mange norske sykehus, og NSF etterlyser en plan for å sikre sykehusene tilstrekkelig spesialkompetanse i årene som kommer.

Av de 648 millionene helseforetakene brukte på innleie, gikk 227 millioner til intensivsykepleiere og 182 millioner til sykepleiere. Størst innleie var det på Oslo universitetssykehus, som svidde av 164 millioner kroner i 2021. Helse Stavanger var det helseforetaket som brukte mest på jordmorvikarer med en kostnad på 17 millioner kroner.

– Påvirker arbeidsmiljø og pasienter negativt

At vikarbruken er såpass omfattende, får konsekvenser, ifølge Sverresdatter Larsen. Hun peker på at høy vikarbruk ikke skaper kontinuitet og stabilitet, noe som påvirker både arbeidsmiljøet og pasientene negativt.

– Vikarbruk i helsetjenesten er en kortsiktig og dyr løsning. Faste, hele stillinger gir bedre stabilitet i tjenesten, og vi vet at det gir bedre pasientsikkerhet, sier hun.

Vikarbruk i helsetjenesten er en kortsiktig og dyr løsning.

Lill Sverresdatter Larsen, Leder i Sykepleierforbundet

Mandag vedtok Stortinget et forslag fra regjeringen om å begrense innleie, men helsesektoren skal ha et unntak. Det mener Sykepleierforbundet er helt feil.

– At vikarbruken stadig går opp i nesten hele kommune-Norge, legger forhåpentligvis press på beslutningstakerne til å få opp grunnbemanningen med flere faste, hele stillinger, sier Sverresdatter Larsen.

– Hva må gjøres for å få vikarbruken ned?

– Dagens lønnssystem har vist seg ute av stand til å løse krisen. Alternativet til vikarbruk er å ansette sykepleiere i faste, hele stillinger, og å legge til rette for et arbeidsliv som ikke driver de ansatte ut i sykefravær og tidlig pensjonering, mener NSF-lederen.

Omtalte personer

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
doktorgrad i helsevitenskap, master i helsefag, sykepleier

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00