Analyse av 
Magnus Takvam

Takvam: Statsbudsjettet «mangler» opp mot 30 milliarder

Statsbudsjettet som ble vedtatt i Stortinget torsdag, opererer med urealistiske tall for pris og kostnadsvekst neste år. Det kan bli politisk tøft for regjeringen, skriver politisk kommentator Magnus Takvam.

Politisk sett har dette vært et krevende budsjett for regjeringspartiene. Spørsmålet er hvorfor en har lagt ytterligere stein til byrden ved åpenbar underfinansiering, skriver politisk kommentator i Altinget, Magnus Takvam. 
Politisk sett har dette vært et krevende budsjett for regjeringspartiene. Spørsmålet er hvorfor en har lagt ytterligere stein til byrden ved åpenbar underfinansiering, skriver politisk kommentator i Altinget, Magnus Takvam.  Foto: Hanna Johre / NTB
Magnus Takvam

Regjeringen skriver selv i budsjettdokumentene at anslaget om prisveksten i 2023 ikke er basert på de mest oppdaterte tallene:

Konsumprisanslagene ble i tråd med vanlig budsjettpraksis utarbeidet tidlig i august. Etter dette har det kommet konsumpristall for juli og august som gjør at anslagene nå fremstår som lave. (s 8 nasjonalbudsjettet)

Konsekvensen av at prisene kommer til å stige mer enn budsjettet tar høyde for, vil vise seg når offentlige virksomheter utarbeider sine budsjetter for 2023. Stat og kommune må budsjettere etter faktiske kostnader, og ikke «gamle» anslag i budsjettdokumentene.