Verden enige om havmiljøavtale: – Styrker havretten ytterligere

Sent lørdag kveld ble verdens land enige om ny global havmiljøavtale. Forhandlingene har pågått i flere år. Nå forplikter verdens land seg til å beskytte minst 30 prosent av internasjonale havområder. 

Lørdag ble det enighet om en internasjonal havmiljøavtale som skal bevare minst 30 prosent av internasjonale havområder. 
Lørdag ble det enighet om en internasjonal havmiljøavtale som skal bevare minst 30 prosent av internasjonale havområder. Foto: Stelios Misinas / File Photo / Reuters / NTB

Etter intense forhandlinger over flere år, har verdens nasjoner nå blitt enige om bedre bevaring og bærekraftig bruk av internasjonale havområder.

– Norge er svært fornøyd med resultatet. Avtalen vil være et viktig bidrag for å styrke havforvaltingen og åpner for tettere samarbeid på tvers av sektorer for et sunnere hav, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt ifølge pressemeldingen. 

Hun er glad for en ytterligere styrking av havretten ytterligere.

– Avtalen vil styrke internasjonal miljøforvaltning på en måte som er i tråd med Norges interesser som havnasjon. Avtalen blir et viktig verktøy for å opprette marine verneområder og andre områdebaserte forvaltningstiltak i internasjonale havområder. Dette vil bidra til å nå målet om å bevare 30 prosent av havet, som er et politisk mål som Norge har sluttet seg til, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er fire år siden forhandlingene om havmiljøtraktaten startet. Og helt til det siste, hang avtalen i en tynn tråd. Men sent lørdag ble altså medlemslandene i FN enige om en avtaletekst i New York.

Traktaten tar sikte på å verne biomangfoldet i internasjonalt farvann og åpent hav, altså også i områder som ligger utenfor nasjonal jurisdiksjon. Uenighetene har særlig handlet om hvem som skal betale – og om fiskerirettigheter. 

– Viktig gjennombrudd

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er lettet over at avtalen er i havn.

– Mesteparten av kloden er hav, og her finner vi store deler av klodens biologiske mangfold. Endelig har verdenshavene fått sin miljøavtale. Dette er et stort og viktig gjennombrudd for havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon, som utgjør to tredjedeler av verdenshavene, sier han ifølge pressemeldingen. 

Han mener denne avtalen er en viktig oppfølging av den ferske Naturavtalen. 

Kompetansebygging og overføring av teknologi til utviklingsland er en del av det man har blitt enige om.

– Denne avtalen vil tilrettelegge for bedre og sunnere havforvaltning, noe som er ekstremt viktig for at utviklingsland skal kunne ivareta sine egne havressurser på best mulig måte, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er glad og mener avtalen vil styrke havforvaltningen og bidra i arbeidet med å sikre renere og rikere hav.  

Les også

Omtalte personer

Bjørnar Skjæran

Fiskeri- og havbruksminister

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00