Sykehusutvalget foreslår endringer i finansieringen av nye sykehusbygg

Helseforetakene skal komme tidligere i gang med å bygge nye sykehus, og sykehusene skal bli større. Det vil bli konsekvensene hvis regjeringen følger anbefalingene til Sykehusutvalget.

Professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen, har ledet Sykehusutvalget. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) synes utvalget kom med mange spennende forslag. 
Professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen, har ledet Sykehusutvalget. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) synes utvalget kom med mange spennende forslag.  Foto: Lise Åserud / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Dagens modell for finansiering av sykehusbygg gjør at helseforetakene kommer for sent i gang med å bygge. Og når de først kommer i gang, gjør pengemangel at de nye sykehusene blir mindre enn de burde vært. Det vil det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget gjøre noe med.

Mandag overleverte utvalget utredningen «Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Det var et stort sett samlet utvalg som kom med en rekke anbefalinger til statsråden.

– Slik modellen er i dag, må helseforetakene spare opp 30 prosent av investeringskostnaden selv før man får lov til å søke departementet om lån. Det betyr at helseforetakene må drive i en relativt lang periode med relativt høye overskudd for å kunne spare opp egenkapital, sa utvalgsleder Jon Magnussen da han presenterte utredningen.