Mars 2023
30. mars
10:00
Kreftkonferansen 2023
AdresseFelix Konferansesenter, Oslo
11:00
Komitémøte: Finanskomiteen
Adresse
31. mars
10:00
Helseministeren mottar rapport om ny helseforetaksmodell
AdresseMarmorhallen, Oslo
12:30
Helseministeren presenterer folkehelsemeldingen
AdresseHenry Dunant-salen, Oslo
April 2023
11. april
Høringsfrist: Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven
Adresse
Høringsfrist: Endringer i straffegjennomføringsloven
Adresse
12. april
Høringsfrist: lov om opphevelse av eldreombudsloven
AdresseStortinget
Høringsfrist: representantforslag om endring av brukerromsloven
AdresseStortinget
Høringsfrist: representantforslag om å redusere etterslepet i finansieringen av idrettsanlegg
AdresseStortingets komitéhus, K-210, Oslo
13. april
Stortingskomiteenes innstillinger 13.04
Adresse
12:00
Komitémøte: Helse- og omsorgskomiteen
AdresseStortinget
18. april
09:00
Allergifrisk 2023 – nasjonal konferanse
AdresseHelsedirektoratet, Oslo
19. april
10:00
Styremøte: Helse Vest RHF
AdresseStavanger
21. april
11:00
KrFs landsmøte 2023
AdresseScandic Hamar, Hamar
24. april
10:00
Styremøte: Sykehuset Østfold HF
Adresse
26. april
12:00
Styremøte: Helse Nord RHF
AdresseBodø
27. april
10:00
Styremøte: Helse Midt-Norge RHF
Adresse
28. april
10:00
Styremøte: Helse Sør-Øst RHF
Adresse
Mai 2023
2. mai
Høringsfrist: NOU 2023: 4 - tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
Adresse
26. mai
Høringsfrist: forslag om forlengelse av meldingssystemet for smittsomme sykdommer
AdresseMarmorhallen, Klima- og miljødepartementet
31. mai
09:00
Fastlegekonferansen
AdresseHelsedirektoratet, Oslo
09:00
Fastlegekonferansen 2023
AdresseOslo
12:00
Styremøte: Helse Nord RHF
AdresseBodø
Juni 2023
1. juni
Høringsfrist: forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgsloven
Adresse
21. juni
10:00
Styremøte: Helse Midt-Norge RHF
Adresse
10:00
Styremøte: Helse Sør-Øst RHF
Adresse
22. juni
12:00
Styremøte: Helse Nord RHF
AdresseBodø
Juli 2023
8. juli
Høringsfrist: NOU 2023: 5 Den store forskjellen
AdresseMarmorhallen, Klima- og miljødepartementet
August 2023
24. august
10:00
Styremøte: Helse Sør-Øst RHF
Adresse
September 2023
6. september
10:00
Styremøte: Helse Vest RHF
AdresseStavanger
Oktober 2023
5. oktober
10:00
Styremøte: Helse Vest RHF
AdresseStavanger
26. oktober
10:00
Styremøte: Helse Sør-Øst RHF
Adresse
November 2023
1. november
10:00
Styremøte: Helse Vest RHF
AdresseStavanger
23. november
10:00
Styremøte: Helse Sør-Øst RHF
Adresse
Desember 2023
6. desember
10:00
Styremøte: Helse Vest RHF
AdresseStavanger
18. desember
10:00
Styremøte: Sykehuset Østfold HF
Adresse
21. desember
10:00
Styremøte: Helse Sør-Øst RHF
Adresse