Spaltist:  
Trude Basso

Trude Basso: Ventelister som gir nok et vondt år

I diskusjonen om hvordan man best kan begrense en todeling av helsevesenet drukner det viktigste poenget av alle: Ventelister. Hadde det ikke vært for ventelister som, bokstavelig talt, er lange som et vondt år, så hadde ikke det helprivate helsemarkedet vært særlig relevant, skriver spaltist, lege og Ap-politiker Trude Basso.

Noen av pasientene ble satt på en ny venteliste. Den til operasjon. Jeg må konsentrere meg for å holde et fast blikk når jeg forteller pasienter med betydelig redusert livskvalitet at de må regne med å vente minst like lenge i denne køen, skriver spaltist Trude Basso.
Noen av pasientene ble satt på en ny venteliste. Den til operasjon. Jeg må konsentrere meg for å holde et fast blikk når jeg forteller pasienter med betydelig redusert livskvalitet at de må regne med å vente minst like lenge i denne køen, skriver spaltist Trude Basso.Foto: Gorm Kallestad / NTB / Berre
Trude Basso

Før sommerferien hadde jeg kveldspoliklinikker for å småspise litt på avdelingens ventelister. De fleste av «mine» hadde da ventet i ni måneder.

Noen av pasientene ble satt på en ny venteliste. Den til operasjon. Jeg må konsentrere meg for å holde et fast blikk når jeg forteller pasienter med betydelig redusert livskvalitet at de må regne med å vente minst like lenge i denne køen.

For å begrense pasientenes utbrudd av skuffelse, har jeg perfeksjonert en utgangsstilling som er så flat det er mulig uten å forsvinne gjennom linoleumen

For å begrense pasientenes utbrudd av skuffelse, har jeg perfeksjonert en utgangsstilling som er så flat det er mulig uten å forsvinne gjennom linoleumen. Jeg synes jo også dette er dårlig behandling.

En todeling av helsevesenet betyr at noen innbyggere får tilgang på helsehjelp som andre ikke får. Det kan dreie seg om tilgang på dyre medisiner, tilgang til kirurgi innen rimelig tid eller til helsepersonell med en spesiell kompetanse.

Hvordan bør skattekronene brukes?

De siste årene har mye av den politiske diskusjonen rundt en todeling av helsevesenet dreid seg om hvordan skattekroner best bør brukes for å kjøpe tjenester fra private helseaktører.

  • Skal pengene følge innbyggeren, som selv bestemmer?
  • Skal private aktører mer eller mindre fritt kunne etablere tilbud og fakturere det offentlige?
  • Skal de offentlige sykehusene regulere pengestrømmen gjennom anbud?
  • Eller skal man gå enda lenger, og regulere etableringen av private helseaktører som finansieres over private helseforsikringer eller av pasienter som betaler av egen lomme?     

Større aktivitet, lengre ventelister

I diskusjonen om hvordan man best kan begrense en todeling av helsevesenet, drukner det viktigste og mest selvfølgelige poenget av alle: Ventelister.

Hadde det ikke vært for ventelister som, bokstavelig talt, er lange som et vondt år, så hadde ikke det helprivate helsemarkedet vært særlig relevant. 

Hadde det ikke vært for ventelister som, bokstavelig talt, er lange som et vondt år, så hadde ikke det helprivate helsemarkedet vært særlig relevant. Sykehusene i Norge har høy tillit. Kvaliteten i behandlingstilbudet er overveiende god.

Pandemien gjorde at mange helsetilbud i perioder ble betydelig redusert. Pandemien ser også ut til å ha økt behovet for helsehjelp for psykiske utfordringer. En 70-åring bruker dobbelt så mye helsetjenester som en 40-åring. I dag er det 45 prosent flere i aldersgruppen 67 til 75 år enn det var for ti år siden. Køene vokser.

Aktiviteten i somatiske helsetjenester gikk opp over fire prosent fra 2022 til første tertial 2023. Aktiviteten i psykisk helsevern for barn og unge gikk opp sju prosent. Likevel økte ventetidene i snitt med seks dager til 69 dager.

750 000 med privat helseforsikring

For oss som er vant til ventelister på mange måneder, høres ikke 69 dager særlig alarmerende ut. Men vi som sitter med ventelistene vet også godt at de 69 dagene skjuler en lang rekke pasientgrupper som har både dobbel og tredobbel ventetid før sin første time. Og det er altså før de settes i en operasjonskø. Kanskje ikke så merkelig at 32 av 70 selskap med direkte statlig eierskap har privat helseforsikring for sine ansatte?

750 000 nordmenn har i dag privat helseforsikring. På tross av trangere økonomiske tider, er en stor andel av befolkningen betalingssterk. Akseptable ventetider er helt sentralt for at folk skal foretrekke å bruke offentlige helsetjenester. Det igjen er helt avgjørende for å sikre at sykehusene har nødvendig beredskap.

Forsvinner de mest ressurssterke pasientene ut av de offentlige tilbudene, følger det helsepersonell med på ferden.

Forsvinner de mest ressurssterke pasientene ut av de offentlige tilbudene, følger det helsepersonell med på ferden. Uten nok ansatte til å dekke vakter, går det utover deg og meg om vi blir akutt syke – og også ansatte som blir igjen med en enda større arbeidsbelastning.

Det er allerede en rekrutteringssvikt ved en rekke fagområder som har folk i døgnberedskap. I juni hadde 16 av 38 ortopediske avdelinger ubesatte stillinger for leger i spesialisering eller vikariater uten vikar. Huller i vaktlista betyr at resten må dekke opp.

Avhenger av politisk vilje

Akseptable ventetider er oppnåelig dersom den politiske viljen er der. Min påstand er at akseptable ventetider ikke er oppnåelig innenfor rammene av dagens finansiering og styring av helseforetakene. Det er for så vidt ettertrykkelig bevist.

I dag letes det mye etter løsninger på lange ventelister ute i det private. Noen burde lete bedre i de offentlige sykehusene også.

Operasjonsstuer og poliklinikker står ledig etter klokka fire og hver helg. Dessuten er offentlig ansatt helsepersonell skrudd sammen som de fleste andre: Selvvalgt ekstra innsats kan kjøpes bare pengene blir gode nok. Ansatte kan være næringsdrivende i egen fritid, eller få timelønn. Tiden for dugnad og knapper og glansbilder er forbi.

Les også

Øremerkede midler for kutt i ventelister

Mange sykehusspesialister bruker allerede fritid eller avtalte avspaseringsuker til å jobbe privat eller til å jobbe for god lønn ved andre sykehus. Med øremerkede midler for reduksjon av ventelister, og forvaltning av midlene på pasientnært nivå, kunne mye vært løst. I alle fall i somatikken, og i alle fall for poliklinisk virksomhet og for dagkirurgi.

Med øremerkede midler for reduksjon av ventelister, og forvaltning av midlene på pasientnært nivå, kunne mye vært løst.

For pasienter som må ha en sykehusseng er det mer utfordrende. Sengene er stort sett belagt, men mange avdelinger har en buffer i sengeposter som holder stengt gjennom helgen. Mye er mulig om viljen er der.    

Lengden på hver enkelt venteliste er relativt stabil over tid. Å bytte bort småspising av ventelister med et tidsavgrenset kjempejafs i sykehusenes egenregi, vil være god, smart og oppnåelig øyeblikkelig hjelp for å bremse utviklingen av et todelt helsevesen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00