Lubna Boby Jaffery (42)

Stortingsrepresentant for Hordaland, medlem, kontroll- og konstitusjonskomiteen

2. april 1980

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon