Spaltist:  
Astrid Hoem

Et likestilt arbeidsliv kommer ikke av seg selv

Selv om 8. mars nå er over for denne gang, så må de 364 andre dagene i året også brukes for å jobbe beinhardt om vi skal nå målet om reell likestilling mellom kjønna, skriver Altingets faste spaltist Astrid Willa Hoem.

Astrid Willa Hoem er leder i AUF, og er Altinget Arbeidslivs faste spaltister.
Astrid Willa Hoem er leder i AUF, og er Altinget Arbeidslivs faste spaltister. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Astrid Hoem

Jeg vet egentlig ikke hvor tidlig det starter. Men man vet det tidlig. Kanskje merker man det når guttene i klassen blir omtalt som de har gode lederegenskaper – mens jentene får omtale sjefete eller flink pike. Kanskje når man går rundt i gata i byen man bor i – og ser at det er flest menn som tydeligvis har fortjent å få den æren av å få ei gate oppkalt etter seg, og veldig få kvinner. Kanskje når rådgiveren på ungdomsskolen løfter på øyenbrynene når du som jente sier at du kunne tenke deg å gå bygg – eller vice versa når du som gutt sier du ønsker deg inn på helsefag.

Les også

Forrige uke var det kvinnedagen. Dagen for å feire alle seirene – for de er mange. Men også for å kjempe kampene, for det er nok å ta av enda. I Norge skryter vi ofte av at verdien av å ha kvinner i arbeid, er like stort som hele oljefondet. Samtidig vet vi at arbeidslivet vårt er langt fra likestilt nok. Vi kvinner har lavere inntekt, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter og færre av oss er ledere eller sitter i styrene til aksjeselskapene enn den andre halvdelen av befolkninga.

At politikk er personlig vet vi jenter, fordi politikken både kan komme inn i livmora vår, lønna vår og livene våre generelt

Astrid Willa Hoem, leder i AUF og fast spaltist

At politikk er personlig, har alltid vært et mantra i kvinnebevegelsen. Det vet vi jenter fordi politikken både kan komme inn i livmora vår, lønna vår og livene våre generelt. Politikk betyr riktignok mye for livene til oss alle – men de siste årene har vist oss hvordan politikk spesielt kan løfte likestillinga mellom kjønnene når det kommer til lønna vår og jobben vår.

Siden den Arbeiderparti-leda regjeringa trådte til har vi fått lovfestet rett til heltid, som styrker mange kvinners rettigheter på arbeidsplassen. Ufrivillig deltid er en av de viktigste grunnene til at mange kvinner tjener mindre enn menn. Pensjon fra første krone sikrer mange flere kvinner en bedre pensjon, det gjør at vi kan spare opp pensjon fra den første krone vi tjener – og dette kan bidra til at vi kanskje kommer litt mer likestilt ut med pensjonen vår i forhold til gutta. Og akkurat nå er et forslag på høring om kvotering også i private selskaper, noe som er på høy tid ettersom kvinner kun utgjør litt under 20 prosent av styreplassene i Norge. Alt dette er med på å ta likestillinga i arbeidslivet i riktig retning.

Men fortsatt trengs det mer politikk for å få oss likestilte. Vi trenger likelønnspott, fjerne kontantstøtten, at barnehageplassen står klar når den trengs, kjønnsnøytrale titler, og arbeidsuniformer også tilpasset damer på alle arbeidsplasser.

Det er ingen som taper på at likestillinga blir bedre og at kaka blir større, tvert imot tjener vi alle på det i fellesskap

Astrid Willa Hoem, leder i AUF og fast spaltist

Kampen om likestillinga er en kamp om frihet. Det er en kamp både for kvinner og menn. Vi må sette inn tiltak når vi ser at gutta sliter mer på skolen enn jentene. Og vi må rope varsko når kvinner fortsatt tjener mindre enn menn. Det er ingen som taper på at likestillinga blir bedre og at kaka blir større, tvert imot tjener vi alle på det i fellesskap.

Frie mennesker er trygge mennesker. Jeg håper at i framtida får jenter vokse opp med å se like mange gater oppkalt etter menn, å bli omtalt som å ha gode lederegenskaper på lik linje med gutta, at pensjonen vår og lønna vår er likestilt, og at vi kan se opp til mange forbilder i styrer og stell. Skal vi få til det er 8. mars viktig, men de 364 dagene ellers i året må vi også bruke for å jobbe beinhardt for å få til reell likestilling mellom kjønna.

 


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon