Voldsutsatte kvinner har ofte høyere sykefravær – opptrappingsplan mot partnervold underveis

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn. Allerede for 20 år siden fikk daværende regjering  tilbakemelding om at kvinner som utsettes for vold er mer utsatt for økt sykefravær. I 2021 kostet vold i nære relasjoner samfunnet over 90 milliarder kroner, og stadig flere kvinner utsettes for voldtekt og alvorlig partnervold. Ifølge regjeringen er vold i nære relasjoner høyt prioritert.

Det er høy
forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep i Norge,
og det mangler ikke på kunnskap om at
vold i nære relasjoner koster både enkeltpersoner og samfunnet dyrt. Det mangler
heller ikke på informasjon om at voldsutsatte kvinner ofte har høyere
sykefravær. Her fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) NKVTS-rapporten
om vold og voldtekter i Norge.
Det er høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep i Norge, og det mangler ikke på kunnskap om at vold i nære relasjoner koster både enkeltpersoner og samfunnet dyrt. Det mangler heller ikke på informasjon om at voldsutsatte kvinner ofte har høyere sykefravær. Her fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) NKVTS-rapporten om vold og voldtekter i Norge. Foto: Hanna Johre / NTB
Christina Guldstad

– Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær, skrev professor Margunn Bjørnhold ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen så sent som i fjor høst.

Men allerede i 2003 kunne et regjeringsoppnevnt utvalg fortelle at vold mot kvinner koster samfunnet omkring en milliard kroner hvert eneste år som følge av blant annet økt sykefravær.

Nylig kom rapporten fra Menon Economics som har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold i nære relasjoner. Her ble det konkludert med at vold i nære relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Rapporten var bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet.