Foreslår å utsette sluttdatoen for fritt behandlingsvalg

Ikke uventet er det flertall på Stortinget for å avvikle fritt behandlingsvalg fra nyttår. Høyre, Frp, KrF og Pasientfokus foreslår likevel å utsette avviklingen, og vil pålegge helseforetakene å sikre at det ikke blir lavere behandlingskapasitet. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har foreslått å avvikle fritt behandlingsvalg fra nyttår. Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp er blant dem som kommer til å stemme imot regjeringens forslag når det behandles på torsdag.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har foreslått å avvikle fritt behandlingsvalg fra nyttår. Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp er blant dem som kommer til å stemme imot regjeringens forslag når det behandles på torsdag. Foto: Alf Simensen / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Torsdag skal Stortinget behandle regjeringens forslag om å avvikle fritt behandlingsvalg. Over 88.000 personer har benyttet seg av den omstridte ordningen siden den ble innført av Solberg-regjeringen i 2015.

Fritt behandlingsvalg har gjort det mulig for pasienter å velge mellom offentlige sykehus og private behandlingsinstitusjoner som helseforetakene har avtale med, eller som staten har godkjent. Det er den siste muligheten regjeringen går inn for å fjerne.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet var mot innføringen av fritt behandlingsvalg, og et drøyt år etter at de to partiene overtok regjeringsmakten, foreslår de altså å avvikle ordningen. Med støtte fra SV og Rødt er det flertall for avvikling i Stortinget.

Ett av flertallets argumenter for avvikling er at ordningen er dyr for helseforetakene, som må ta regningen for pasienter som benytter ordningen. I 2021 brukte helseforetakene over 500 millioner kroner på fritt behandlingsvalg, mens regningen ligger an til å bli enda høyere i år.

Tilhengerne av avvikling mener også at ordningen gjør det vanskeligere for helseforetakene å planlegge tilbudene sine, og at de mister kontrollen på behandlingen pasientene deres får.

– Vi ønsker å opprettholde ordningen som i dag. Den gir pasientene en mulighet til å velge, men også til å velge bort noe. Det er også en viktig rettighet, sier helsepoltisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud.

– Nå skal alle inn i den samme trakta. Det betyr at pasientene kommer til å få et dårligere tilbud og lengre ventetid.