Debatt

Marte Mjøs Persen (Ap): Regjeringen lytter til arbeidstakerne

Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) argumenterte for at regjeringen ikke bør stramme inn i bruken av innleid arbeidskraft. – Høyre griper stadig etter nye sannheter for å opprettholde et arbeidsliv hvor den enkelte mangler trygghet for jobben, svarer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

–
De nye reglene for innleie fra bemanningsforetak gir arbeidsfolk i en rekke
utsatte bransjer økt trygghet for at de har lønn til å betale husleien også
neste måned, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i dette innlegget.
– De nye reglene for innleie fra bemanningsforetak gir arbeidsfolk i en rekke utsatte bransjer økt trygghet for at de har lønn til å betale husleien også neste måned, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i dette innlegget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Marte Mjøs Persen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt nye regler for innleie fra bemanningsforetak. Det gir arbeidsfolk i en rekke utsatte bransjer økt trygghet for at de har lønn til å betale husleien også neste måned.

Høyres Henrik Asheim viser på Altinget.no til en rapport fra Arbeidstilsynet, og synes å mene at rapporten bør føre til endringer i regjeringens politikk. Arbeidstilsynets erfaringer er selvsagt nyttige.

Bildet er likevel sammensatt, og det er ikke først og fremst brudd på innleieregelverket som danner grunnlaget for regjeringens tiltak.

Lavere tilfredshet med jobben

Arbeidstilsynets rapport viser blant annet at mange virksomheter har god oversikt over hvilke krav som stilles til dem. Men den avdekket også brudd på regelverket. I gjennomsnitt ble det avdekket ett eller flere brudd i 58 prosent av tilsynene.

Flest tilsyn ble ført hos selskaper som leier inn arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen, der 67 prosent av bedriftene brøt regelverket. Industrien var ikke langt bak.

Det er heller ikke nødvendigvis snakk om at det er brudd på gjeldende regler når vi ser at innleide kommer dårligere ut enn fast ansatte på helt sentrale områder. De kartlegginger som er gjort, viser at det er få av de innleide arbeidstakerne som er organisert og dekket av tariffavtaler.

De innleide har lavere tilfredshet med jobben sammenlignet med de som er fast og direkte ansatt i de virksomhetene som benytter innleie. Sammenlignet med fast ansatte har innleide og andre med atypisk tilknytning økt risiko for å bli utsatt for skader og ulykker på jobben.

Målet vårt er å sikre et arbeidsliv med hele, faste og direkte stillinger. Vi mener slike arbeidsforhold skaper trygghet og forutsigbarhet.

Marte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Trygghet og forutsigbarhet

Dette er ikke et arbeidsliv vi ønsker. Regjeringens mål er å bidra til varige forbedringer i arbeidsmarkedet for de arbeidstakerne dette gjelder. På den måten kan vi motvirke de forskjellene som er der i dag.

Målet vårt er å sikre et arbeidsliv med hele, faste og direkte stillinger. Vi mener slike arbeidsforhold skaper trygghet og forutsigbarhet. Det skaper også grunnlag for samarbeid og tillit på arbeidsplassen, og bygger opp under vår tradisjon med tariffavtaler i et organisert arbeidsliv.

Tiltakene er viktige skritt i retning av et tryggere og mer seriøst arbeidsliv, hvor faste og direkte ansettelser også kan bidra til produktivitet, kompetanseheving, og et styrket organisert arbeidsliv.

I sin kamp mot regjeringen tyr Høyre nå til vedtaket fra 2019 for å beskrive det arbeidslivet de heller ønsker seg. De gambler på at folk har glemt hva slags arbeidslivspolitikk Erna Solbergs regjering selv førte.

Marte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Mangler troverdighet

Høyre griper stadig etter nye sannheter for å opprettholde et arbeidsliv hvor den enkelte mangler trygghet for jobben. Da Stortinget i 2018 vedtok innstramninger i innleieregelverket var det først mot Høyres stemmer. Etter at de fikk flertallet imot seg har retorikken snudd helt. Nå står Høyre helhjertet bak disse endringene.

I sin kamp mot regjeringen tyr Høyre nå til vedtaket fra 2019 for å beskrive det arbeidslivet de heller ønsker seg. De gambler på at folk har glemt hva slags arbeidslivspolitikk Erna Solbergs regjering selv førte.

En politikk som endte med generalstreik i 2015, der en samlet fagbevegelse protesterte mot Solberg-regjeringens åpning for midlertidig ansettelse. Denne regjeringen lytter til arbeidstakerne, og nå endrer vi loven tilbake.

Les også

Omtalte personer

Henrik Asheim

1. nestleder og 2. parlamentariske nestleder i Høyre, stortingsrepresentant Akershus, medlem, Arbeids- og sosialkomiteen
Retorikk, kommunikasjon og ledelse (BI, 2013)

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon