Debatt

Nei Asheim, det er ikke bedre å være innleid enn fast ansatt

Anette Sølvberg har selv mye erfaring med å jobbe i vikarbyrå, og hun mener Høyre-nestleder Henrik Asheim bommer når han i sin spalte i Altinget skriver at mange innleide har bedre arbeidsvilkår enn fast ansatte.

Foto: Kathrine Skaug
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Mandag 13.03.2023 skrev Henrik Asheim et ganske tomt debattinnlegg i Altinget om nye regler for bemanningsbransjen som trer i kraft 1. april. 

Les også

Han henviser til en rapport fra Arbeidstilsynet, som sier at i enkelte tilfeller har innleide hatt bedre vilkår enn fast ansatte. Det er vel litt naivt å tro at det er tilfellet i mer enn enkeltstående tilfeller.

Rapporten peker også på at det er mangel på arbeidskraft, og at det er arbeidstakers marked. Det er relativt lett å finne en annen jobb om du ikke er fornøyd, men vi må ha et lovverk som beskytter arbeidstakers rettigheter også i en situasjon der det er vanskelig for arbeidstaker å stå på kravene. Til syvende og sist trenger vi alle å ha mat på bordet. 

Vi må ha et lovverk som beskytter arbeidstakers rettigheter også i en situasjon der det er vanskelig for arbeidstaker å stå på kravene

Anette Sølvberg
Mekaniker og styremedlem i Inderøy Senterungdom

«Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast», slår arbeidstilsynet fast.

Innleie fra bemanningsforetak har vært lov i vikariat, altså når en fast ansatt er sykemeldt eller i annen permisjon. Det har også vært lov med innleie til «arbeid av midlertidig karakter». Det er sistnevnte som nå skal fjernes. 

Jeg har selv jobbet for tre ulike bemanningsbyrå på et halvt år, med både gode og dårlige erfaringer. Det å kaste seg rundt på kort varsel for å ta oppdrag, og å jobbe på 2-ukers kontrakter er ikke noe særlig. Fleksibiliteten bemanningsforetak gir er det oppdragsgiver som nyter godt av, sjelden den ansatte.

Jeg har også svært gode erfaringer med bemanningsbyrå, som tar tak og strammer opp oppdragsgiver når noe ikke er som det skal. Som har sørget for at jeg får lik lønn og arbeidsvilkår som faste ansatte slik loven tilsier. 

Jeg har selv jobbet for tre ulike bemanningsbyrå på et halvt år, med både gode og dårlige erfaringer

Anette Sølvberg
Mekaniker og styremedlem i Inderøy Senterungdom

Jeg har kommet inn som pappaperm-vikar, for i mitt yrke som mekaniker er det mest menn. Innleie for vikariat er fortsatt lov, også etter lovendringen. 

Problemet med innleie til «arbeid av midlertidig karakter» er at det lett kan bli midlertidig veldig lenge, eller brukes som en slags prøveperiode før ansettelse. Noe som ikke er hensikten. Etter tre år innleie ved samme bedrift har, du krav på tilbud om fast ansettelse. Det er imidlertid lett å unngå for oppdragsgiver ved å avslutte oppdraget før det har gått tre år, og ta inn en ny innleid i samme stilling.

Jeg har blitt godt tatt imot av kollegaer de stedene jeg har vært innleid. 1 mars begynte jeg på ny jobb med nye folk. En setning som varmet hjerte mitt en av mine første dager var: «Det må du jo bli med på, nå er jo du en av oss!» Så, nå håper jeg på fast jobb.

 

Omtalte personer

Henrik Asheim

1. nestleder og 2. parlamentariske nestleder i Høyre, stortingsrepresentant Akershus, medlem, Arbeids- og sosialkomiteen
Retorikk, kommunikasjon og ledelse (BI, 2013)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00