Debatt

Asheim (H): Regjeringen må snu om bemanningsbransjen

Fra 1. april strammes det kraftig inn på muligheten til å bruke innleid arbeidskraft. Det er åpenbart en dårlig ide, for regjeringen må gi stadig flere unntak fra det nye lovverket. Nå viser en rapport fra Arbeidstilsynet at det heller ikke er faglige begrunnelser for å gjennomføre innstrammingene, skriver stortingsrepresentant og 1. nestleder i Høyre, Henrik Asheim.

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at arbeidstakere fra bemanningsbyråer hadde bedre vilkår enn man har trodd. Regjeringen bør ta til seg denne kunnskapen og myke opp regelverket for innleid arbeidskraft, skriver Henrik Asheim, stortingsrepresentant og 1. nestleder i Høyre.
En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at arbeidstakere fra bemanningsbyråer hadde bedre vilkår enn man har trodd. Regjeringen bør ta til seg denne kunnskapen og myke opp regelverket for innleid arbeidskraft, skriver Henrik Asheim, stortingsrepresentant og 1. nestleder i Høyre.Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Henrik Asheim
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Fra første helgen i påsken blir det mye vanskeligere for hoteller, rørleggerbedrifter og andre å leie inn ekstra arbeidsfolk fra bemanningsbyrå. For byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold blir det faktisk helt forbudt. 

Regjeringen og LO har fått det for seg at bemanningsbyråene brutaliserer arbeidslivet. Eller, det må i så fall bare være deler av arbeidslivet.

Henrik Asheim (H)

I fjor sommer skrev arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding at målet med å skjerpe reglene for innleie, var et tryggere arbeidsliv. Det var visstnok mye snusk og fanteri i bemanningsbyråene, både med lønnsvilkår og arbeidsvilkår. Men en fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at dette er skremselspropaganda. Arbeidstilsynet skriver blant annet at de «faktisk har sett flere eksempler på at arbeidstakerne som er utleid har bedre vilkår enn de ville hatt som fast ansatte hos virksomheten.» Tygg litt på den.  

Rapporten bør føre til endringer

Rapporten fra Arbeidstilsynet bør føre til endringer i politikken fra regjeringen. Det ble i fjor gjennomført nesten 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Arbeidstilsynet fant få grove brudd på regelverket. Virksomhetene oppgir at de ønsker å følge regelverket, og undersøkelsene bekrefter at det også skjer. Utviklingen i bemanningsbransjen har vært positiv siden 2019, da regjeringen Solberg endret regelverket for bruk av innleid arbeidskraft. Endringen sikret lønn mellom oppdrag for de ansatte i bemanningsbyråene og satte begrensninger på hvor stor andel av arbeidsstokken som kunne være innleid. 

Nå må regjeringen ta inn over seg den kunnskapen vi har og de tilbakemeldingene vi får og myke opp regelverket for alle, ikke bare noen.

Henrik Asheim (H)

Etter påtrykk fra LO varslet regjeringen i Hurdalsplattformen at de ville «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle». Regjeringen og LO har fått det for seg at bemanningsbyråene brutaliserer arbeidslivet. Eller, det må i så fall bare være deler av arbeidslivet. Helse- og omsorgssektoren har fått unntak fra lovendringen. Bøndene har også fått unntak. Kulturbransjen får utsatt innstrammingene inntil videre fordi regelverket ikke lar seg gjennomføre i praksis når man lever av å arrangere konserter og andre kulturarrangementer. Regjeringen turte nok ikke å ta sjansen på at festivalsommeren ble avlyst rett før et kommunevalg. 

Regjeringen kjører på likevel

Lovendringene som trer i kraft 1. april er ikke skikkelig utredet, noe også myndighetenes eget regelråd påpekte. Næringslivet har protestert høylytt, men ikke blitt hørt. Det har ikke manglet på advarsler fra faglig hold. Nå avkrefter også vårt eget Arbeidstilsyn det bildet av bemanningsbransjen som regjeringen har tegnet. Men regjeringen kjører på likevel. Fast ansatte med fast lønn i bemanningsbyrå blir kastet ut i usikkerhet. Små og mellomstore bedrifter, som ikke har tariffavtale, må si nei til oppdrag fordi det blir vanskelig å hente inn ekstra arbeidskraft.  

Nå må regjeringen ta inn over seg den kunnskapen vi har og de tilbakemeldingene vi får og myke opp regelverket for alle, ikke bare noen.   

Les også

Les også

Omtalte personer

Marte Mjøs Persen

Stortingsrepresentant (Ap)
Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap (Universitetet i Bergen)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00