NorthConnect får avslag fra regjeringen

Olje- og energidepartementet har besluttet å avslå konsesjonssøknaden fra NorthConnect for en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Departementet har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag, opplyser OED i en pressemelding.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Oscar Solvang Bergersen Ingrid Skovdahl

Torsdag kunngjorde Olje- og energidepartementet i en pressemelding at de har avslått konsesjonssøknaden fra NorthConnect om å bygge en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Skottland. Kabelen skulle etter planen gå mellom Sima i Eidsfjord til Peterhead i Skottland, og ha en kapasitet på 1.400 megawatt (MW).

Departementet har nå vurdert søknaden samlet, og konkludert med at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag.

– Det er viktig for regjeringen å sikre at vi har et kraftsystem som til enhver tid oppfyller de grunnleggende målene med kraftforsyningen. Vi trenger effektkapasiteten i vannkrafta og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i pressemeldingen fra departementet.

Reaksjonene på regjeringens avgjørelse er variert.

Fremskrittspartiet uttaler i en e-post til Nettavisen at regjeringens avslag er et spill for galleriet. Ifølge energipolitisk talsperson Terje Halleland burde regjeringen ha sagt nei til kraftkabelen langt tidligere.

– Vi hadde forventet at regjeringen tok et klart standpunkt i denne saken mye tidligere. Men i kjent stil virker Arbeiderpartiet og Senterpartiet mer opptatt av å føre en kraftpolitikk som skaper uforutsigbarhet for industrien og landets strømkunder, sier Halleland til avisen.

Venstres Ane Breivik uttaler også en kritikk mot regjeringen overfor Nettavisen, men mener på sin side at kabelen bør bygges:

– Avgjørelsen om å avvise konsesjonen er ikke basert på kunnskap. Tvert imot så fremstår dette som et desperat utspill i forkant av Senterpartiets landsmøte, sier hun.

– Norge trenger mer samarbeid med andre land, også om utbygging av strømnett. Det vil bidra til økt energisikkerhet, mindre unødvendig nedbygging av norsk natur og støtte opp om samarbeidet vi har med våre viktigste allierte i EU og Storbritannia.