Analyse av 
Silje Sjursen Skiphamn

Politikerne er etterpåkloke om barnepalliasjon

Først bevilget politikerne 90 millioner til et barnehospice mot faglige råd. I dag vedtar Stortinget at det skal lages en helhetlig plan slik at alvorlig syke og døende barn over hele landet skal få et tilbud. Er det noe galt med rekkefølgen her?

Andreas hus skulle tatt imot de første alvorlig syke og døende barna fra nyttår. Nå er det usikkert hva som kommer til å skje med tilbudet.
Andreas hus skulle tatt imot de første alvorlig syke og døende barna fra nyttår. Nå er det usikkert hva som kommer til å skje med tilbudet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Hva som skjer med Norges eneste barnehospice er foreløpig i det blå. 24. oktober vedtok styret i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) å legge ned Andreas hus i Kristiansand, hvor alvorlig syke og døende barn skulle få et tilbud. Begrunnelsen for nedleggingen var at de øremerkede pengene til drift ble kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Jeg har mistet et barn, men dette er den nest tristeste dagen jeg har opplevd, uttalte generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, i pressemeldingen som ble sendt ut.

Det var hun som grunnla foreningen, og Andreas hus er oppkalt etter hennes datter. Kuttet i statsbudsjettet er ikke den eneste årsaken til at barnehospicet har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Både NRK og lokalavisen Fædrelandsvennen har kommet med flere kritiske oppslag om pengebruken til FFB.

Det skapte sterke reaksjoner at offentlige midler har blitt brukt på TV-reklame, PR-konsulenter, designmøbler og millionlønn til grunnleggeren. Senere har det kommet frem at FFB brukte én million på å kjøpe tjenester fra firmaet til grunnleggerens kone, og at foreningen klaget på at Sykehusklovnene fikk penger fra den samme potten som dem.

De tre siste årene har FFB fått 90 millioner i tilskudd fra staten, og de hadde fått lovnader om øremerket driftsstøtte i to år til. I tillegg har Kristiansand kommune bidratt med 75 millioner til bygging av selve huset. Andreas hus ble bygget til tross for at det ikke ble anbefalt av det norske fagmiljøet for barnepalliasjon, heller tvert imot.

I saken om Andreas hus har politikere fra enkelte partier valgt å se helt bort fra fagmiljøets anbefalinger. Fagfolkene har lenge ment at det har vært viktigere å bygge opp palliative team ved alle landets barne- og ungdomsklinikker først, og så kan barnehospicer komme etterpå. Et barnehospice i Kristiansand vil bare kunne brukes av dem som bor i nærheten og bør derfor ikke prioriteres, har de ment.

Fagfolkene mener det vil koste minst 50 millioner kroner å sikre alle alvorlig syke og døende barn tilgang på barnepalliative team rundt omkring i hele landet. I 2022 var det satt av 6,7 millioner til fire regionale team, ifølge NRK.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett pågår for fullt mellom regjeringspartiene og SV. Sistnevnte har satt av nettopp 50 millioner til barnepalliative team i sitt forslag til statsbudsjett.