Regjeringen vil styrke forsvarsbudsjettet med 327 millioner kroner

– Vi er i et tidsskille, og Norge må bygge et sterkere forsvar og bedre beredskap i hele samfunnet, mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Totalt sett foreslår regjeringen å øke forsvarsbudsjettet med 2,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Regjeringen
foreslår rundt 60 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å sikre nok
teknikere til F-35. Her flyr et av kampflyene over Evenes flystasjon.
Regjeringen foreslår rundt 60 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å sikre nok teknikere til F-35. Her flyr et av kampflyene over Evenes flystasjon.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Christina Guldstad

Men utover de tekniske endringene foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 327 millioner kroner.

– I tiår har vi høstet en fredsgevinst. Nå må vi betale en større forsikringspremie. Vi må øke evnen til å verne oss og være føre var. Alvoret krever et sterkt nasjonalt forsvar som er til stede, moderne og kan reagere raskt, uttaler forsvarsministeren i en pressemelding fra regjeringen.

– Må må trygge samfunnet vårt og gjøre det mer motstandsdyktig, legger han til.

Regjeringen forslag:

  • Rundt 167 millioner kroner til Andøya for å styrke evnen til alliert mottak
  • Rundt 60 millioner kroner for å sikre nok teknikere til F-35
  • 25 millioner kroner for å styrke evnen til situasjonsforståelsen hos Etterretningstjenesten
  • 15 millioner kroner, i tillegg til relevant undervisningsmateriell, til flyfaglinjen ved Fosen videregående skole
  • Regjeringen foreslår også å bruke 18,3 millioner kroner for å styrke bemanningen i Forsvarets logistikkorganisasjon på Ørlandet, og sier at disse skal støtte opp under F-35-systemet

Totalt sett foreslår regjeringen å øke forsvarsbudsjettet med 2,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

I forslaget fra revidert nasjonalbudsjett med til sammen 2,1 milliarder kroner. Dette inkluderer kompensasjon for økte valutapriser på store investeringer på 757 millioner kroner, og ekstraordinær priskompensasjon på om lag 1,5 milliarder kroner. Regjeringen vil også kompensere for økt arbeidsgiveravgift på rundt 172 millioner kroner. Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

Utover disse tekniske endringene foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 327 millioner kroner.

Rundt 167 millioner kroner til alliert mottak på Andøya

I revidert nasjonalbudsjett ligger det inne et forslag fra regjeringen om å bruke rundt 167 millioner kroner for styrke evnen til alliert mottak på Andøya og for å støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret, melder regjeringen.

Dette betyr å frigjøre areal og få på plass ny inngjerding. Dette er, ifølge regjeringen, en forutsetning for at sivil næringsdrift kan utvikles på Andøya flystasjon.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er forverret de siste årene. Samtidig har Finland blitt Nato-medlem, og Sverige er i en pågående prosess mot Nato-medlemskap. Dette betyr at det vil bli større behov for å legge til rette for å ta imot allierte styrker i Norge, under dette på Andøya. Det legger vi nå til rette for, uttaler Gram i en pressemelding fra regjeringen.

Prioriterer teknikere til F-35

– I dagens sikkerhetssituasjon er kampflyene våre avgjørende for sikkerheten vår. Vi kan ikke sette oss i en situasjon der flyene blir stående på bakken på grunn av manglende teknisk personell. Det er nødvendig å sette i verk tiltak på kort og lang sikt, uttaler forsvarsminister Gram i en pressemelding fra regjeringen.

I revidert nasjonalbudsjett ligger det inne rundt 60 millioner kroner for å sikre nok teknikere til F-35, i tillegg er det lagt inn 15 millioner kroner til flyfaglinjen på Fosen videregående skole.

– Etableringen av en landsdekkende flyfaglinje på Fosen videregående skole er viktig for tilgangen til forsvarssektoren på teknisk personell ved Luftforsvarets kampflybase på Ørland. Denne linjen utdanner det personellet Forsvaret trenger i fremtiden. Derfor får linjen støtte på 15 millioner kroner, uttaler Gram i meldingen.

Innleie av teknisk personell

For å sikre nok teknikere på F-35 skal det, ifølge regjeringen, leies inn teknisk personell fra Lockhead Martin for 20,5 millioner kroner ut 2023. I tillegg vil det bli leid inn teknikere fra Kongsberg Aviation Maintenance Services for 18 millioner kroner til og med august 2023.

Regjeringen foreslår også å bruke 18,3 millioner kroner for å styrke bemanningen i Forsvarets logistikkorganisasjon på Ørlandet, og sier at disse skal støtte opp under F-35-systemet.

Regjeringen opplyser også at de skal styrke utdanningen av nye flyteknikere gjennom en bevilgning til Trøndelag fylkeskommune. Bevilgningen skal være et enkeltstående tilskudd til kjøp av en avionikklab. Det opplyses ikke i pressemeldingen hva det koster.

Omtalte personer

Bjørn Arild Gram

Forsvarsminister

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00