Russlands arktiske ambassadør forsvarer Kina og angriper Nato-interesse

Russlands arktiske ambassadør mener at Natos interesse for Arktis øker risikoen for konflikt i regionen. Han understreker at det økte russisk-kinesiske samarbeidet i Arktis utelukkende er fredelig og ikke-militært.

Da de syv medlemslandene av Arktisk råd satte sin deltagelse på pause etter Russlands angrep mot Ukraina, advarte ekspertene om økt samarbeid mellom Russland og Kina i Arktis. Nå er det akkurat det som har skjedd, skriver Andreas Krog, nisjeredaktør for forsvar og Arktis i danske Altinget.
Da de syv medlemslandene av Arktisk råd satte sin deltagelse på pause etter Russlands angrep mot Ukraina, advarte ekspertene om økt samarbeid mellom Russland og Kina i Arktis. Nå er det akkurat det som har skjedd, skriver Andreas Krog, nisjeredaktør for forsvar og Arktis i danske Altinget. Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin
Andreas Krog

I Natos nye strategi mot 2030 er Arktis nevnt som et nytt interesseområde for den transatlantiske forsvarsalliansen. Det har blitt notert i Moskva, der den russiske regjeringen frykter konsekvensene av Natos interesse for Arktis.

– Å inkludere Arktis i Natos interessesone vil bare komplisere den militærpolitiske situasjonen i regionen, øke tilbøyeligheten til konflikter og skape alvorlige utfordringer for andre land, inkludert Russland, på de høye breddegrader, advarte nylig Nikolai Korchunov, Russlands Arktis-ambassadør og representant i Arktisk råd, i et intervju med det russiske mediet arctic.ru.

I flere år har USA og de andre Nato-landene sett med bekymring på at Russland, etter deres mening, ruster opp i Arktis. Dette gjøres blant annet ved å etablere og utvide militærbaser i Arktis, slik at det er mulig å operere jagerfly og bombefly fra russiske baser. Herfra kan flyene på kort tid nå blant annet Norge, Grønland og ikke minst den amerikanske luftvarslingsradaren ved Thule-basen på Nordvest-Grønland.

Russlands og Kinas samhandling i Arktis er av rent fredelig, ikke-militær karakter.

Men Russland er langt mindre militært tilstede i Arktis enn USA og deres allierte, påpeker ambassadøren.

– Russland ligger et godt stykke under USA og Nato som helhet når det gjelder militære anlegg i de arktiske områdene. Dessuten gjenoppretter vi kun den militære infrastruktur i nord som gikk tapt etter Sovjetunionens kollaps, sier Nikolai Korchunov. 

Ambassadøren forsikrer at Russland overholder sine forpliktelser om å holde de arktiske områdene som et territorium med lav militær spenning. Men landet følger også nøye med på NATOs aktivitet i Arktis.

– Jeg kan forsikre om at militæret tar alle de nødvendige forholdsregler, som tar med i beregningen den stigende Nato-aktiviteten i Arktis de siste årene, og som gjør det mulig å forhindre trusler mot sivil skipsfart i Nordvestpassasjen, sier Nikolai Korchunov.