Stadig flere tviler på at det offentlige helsevesenet vil klare seg uten hjelp fra private

58 prosent tror ikke at det offentlige vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører. Det er 12 prosentpoeng flere enn for tre år siden, men helseministeren tror ikke det er et tegn på svekket tillit til det offentlige helsevesenet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er en varm forsvarer av det offentlige helsevesenet, men hun mener at private aktører også skal ha en plass.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er en varm forsvarer av det offentlige helsevesenet, men hun mener at private aktører også skal ha en plass. Foto: Hanna Johre / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Over 200 000 nordmenn mangler fastlege. Sykehusene i Nord-Norge har over 1100 ubesatte stillinger. På Oslo universitetssykehus sier helsepersonell opp jobbene sine i protest, og på St. Olavs hospital i Trondheim har man brukt nesten fire milliarder på et datasystem som ikke fungerer.