Analyse av 
Magnus Takvam

Takvam: Borgerlig budsjettsprik – avstanden øker mellom Høyre og Frp, men det er en fattig trøst for Ap

De borgerlige partiene har nå presentert sine alternativ til regjeringens budsjettforslag. Ikke overraskende viser de stort sprik, helt spesielt mellom de to dominerende, Høyre og Frp. Så langt tyder likevel ingen ting på at «borgerlig kaos» gir en kriserammet regjering særlig drahjelp i opinionen, skriver politisk kommentator Magnus Takvam.

Ikke overraskende svarte partiets talsmann Hans Andreas Limi «ja» på spørsmålet om de ulike budsjettforslagene har økt den politiske avstanden til Høyre, skriver Magnus Takvam i en analyse om de borgerlige alternative budsjettene.  
Ikke overraskende svarte partiets talsmann Hans Andreas Limi «ja» på spørsmålet om de ulike budsjettforslagene har økt den politiske avstanden til Høyre, skriver Magnus Takvam i en analyse om de borgerlige alternative budsjettene.   Foto: Annika Byrde / NTB
Magnus Takvam

Frp vinner i konkurransen om de store tall.

Partiet bruker, og det innrømmer partiets talsmenn selv, budsjettforslaget til å synliggjøre partiets primærpolitikk. Frp lever godt med kritikk om inkonsistens og urealistisk budsjettering.

Hovedlinjen i budsjettet rendyrker partiets sosiale profil, med store skatte og avgiftslettelser til vanlige familier som sliter med å betale regningene. Regneeksempler i dokumentet gir to typer familier med små og middels inntekter vel 30.000 kr i økt kjøpekraft via halvert matmoms, billigere bensin og diesel og økt strømstøtte.