Overrasket over SVs nei til røykeforbud

Både SVs samarbeidspartner Ap og flere interesseorganisasjoner er overrasket over at SV ikke støtter forslagene om røykeforbud på lekeplasser og andre steder hvor barn oppholder seg. – Barn kan jo ikke selv velge om de skal sitte i den bilen, sier helsepolitisk talsperson i Ap, Even A. Røed.

Overrasket over SV 1: Helsepolitisk talsperson i Ap, Even A. Røed, håper SV snur i sitt syn på røykeforbud i biler der barn er passasjerer, og på lekeplasser, idrettsområder, holdeplasser etc.
Overrasket over SV 1: Helsepolitisk talsperson i Ap, Even A. Røed, håper SV snur i sitt syn på røykeforbud i biler der barn er passasjerer, og på lekeplasser, idrettsområder, holdeplasser etc. Foto: Arbeiderpartiet
Silje Sjursen Skiphamn

I folkehelsemeldingen foreslo regjeringen å innføre røykeforbud i private biler hvor barn er passasjerer, og på utendørs lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser. I tillegg ønsker regjeringen at det skal være forbudt å røyke på fellesarealer i borettslag.

Tirsdag kommer helse- og omsorgskomiteen med sin innstilling til meldingen, men allerede nå er det klart at SV ikke støtter de foreslåtte røykeforbudene.

– Det er viktig å fortsette å holde tobakksforbruket så lavt som mulig for å forbedre folkehelsa. En restriktiv tobakkspolitikk er essensielt for å få det til, uttalte partiets helsepolitiske talsperson, Marian Hussein, til Altinget i forrige uke.

­– Likevel går vi imot mange av forslagene til forbud og restriksjoner i den nye tobakksstrategien fordi det er krevende å se hvordan de skal kunne håndheves skikkelig, og fordi de beveger seg svært langt inn i privatsfæren.

SV vil i stedet prioritere informasjonsarbeid og andre tiltak som er effektive for å redusere skadelig tobakksbruk, opplyste Hussein.

Les også

Ikke lov å røyke på kjøpesenter og kafé

– Røykeloven er innrettet for å beskytte barn, og det mener vi er et helt riktig steg i arbeidet mot å redusere tobakkskader i samfunnet. Så vi er overrasket over at SV ikke ønsker å støtte det, sier Even A. Røed.

Han sitter i helse- og omsorgskomiteen for Ap, og er helt uenig med SV i at røykeforbud der barn oppholder seg er for inngripende:

– Det er ikke for inngripende, men et steg i riktig retning, mener Ap-politikeren.

– Det er ikke lov til å røyke på et kjøpesenter eller på en kafé, og da burde det heller ikke være sånn at du kan røyke på idrettsanlegg eller i parker, sier Røed.

Les også

Oppfordrer SV til å snu

Han er særlig overrasket over at SV ikke støtter et røykeforbud i private biler hvor barn er passasjerer:

Barn kan jo ikke selv velge om de skal sitte i den bilen.

Even A. Røed, helsepolitisk talsperson i Ap

– Barn kan jo ikke selv velge om de skal sitte i den bilen. Et av de fremste målene våre i tobakkspolitikken er at vi skal beskytte barn mot tobakksrøyk, det er jo til og med slått fast i lov. Da er dette et ganske enkelt grep å ta, mener Røed. 

– Vil du oppfordre SV til å snu i saken?

– Det vil jeg i aller høyeste grad. Dette kommer til å beskytte barna, og det mener jeg er riktig og god politikk.

– Handler om å sette barns helse først

Også Nasjonalforeningen for folkehelsen er overrasket over at SVs ikke støtter de foreslåtte innstrammingene i røykeloven:

– Dette er både overraskende og skuffende signaler fra SV, skriver generalsekretær Mina Gerhardsen i en e-post til Altinget.

Overrasket over SV 2: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, synes SV sender skuffende signaler ved ikke å støtte regjeringens forslag.
Overrasket over SV 2: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, synes SV sender skuffende signaler ved ikke å støtte regjeringens forslag. Foto: Ilja C. Hendel

Dette er både overraskende og skuffende signaler fra SV.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

– Siden den første røykeloven kom på 1980-tallet har det førende premisset vært hensynet til andre, ikke hensyn til den som røyker. Å forby røyking på lekeplasser handler om å sette hensyn til barns helse foran voksnes lyst til å røyke.

Nasjonalforeningen synes regjeringens forslag om røykeforbud der barn oppholder seg, er gode.

– Et forbud handler om mer enn operativ håndheving, det handler om å gi et viktig signal. Tanken er neppe at politiet nå skal sette inn alle ressurser på overvåking av lekeplasser for å ta røykerne, men at med en slik lov vet alle at det faktisk ikke er innafor å røyke der barn skal oppholde seg. Slik gir lovgivning en norm og en standard, sier Gerhardsen.

– Vi håper andre ansvarlige partier vil være med og sikre et flertall her.

Høyre har allerede bekreftet til Altinget at de støtter regjeringens forslag på dette området.

– Et av de farligste produktene som selges i Norge

Heller ikke Kreftforeningen hadde forventet at SV skulle gå imot de foreslåtte røykeforbudene:

– Det overrasker oss at SV velger å gå imot et forslag som skal beskytte barna våre mot et av de farligste produktene som selges i Norge, skriver generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, i en e-post til Altinget.

Overrasket over SV 3: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, mener de foreslåtte røykeforbudene både vil beskytte barn, voksne og utsatte grupper mot passiv røyking.
Overrasket over SV 3: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, mener de foreslåtte røykeforbudene både vil beskytte barn, voksne og utsatte grupper mot passiv røyking. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

– Røyk tar livet av over 5000 nordmenn i året, og vi må gjøre alt det vi kan for å hindre at neste generasjon både blir utsatt for tobakksrøyk og at de selv starter å røyke.   

Å bli utsatt for tobakksrøyk kan være like helsefarlig ute i friluft som innendørs.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Kreftforeningen ønsker røykfrie lekeplasser både for å beskytte barn mot passiv røyking, men også for å beskytte voksne mot uønsket passiv røyking og utsatte grupper som astmatikere og gravide.

– Å bli utsatt for tobakksrøyk kan være like helsefarlig ute i friluft som innendørs, og selv små mengder kan skade helsen, sier Stenstadvold Ross.

– Røykfrie uteområder kan også hjelpe dem som ønsker slutte å røyke. Vi vet at mange som røyker ønsker å slutte. Det er enklere å slutte når man ikke eksponeres for røyking i omgivelsene rundt seg. 

Omtalte personer

Even A. Røed

Stortingsrepresentant for Buskerud, medlem, helse- og omsorgskomiteen

Mina Gerhardsen

Generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Cand.polit. pedagogikk (Universitetet i Oslo, 2000), cand.polit. samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo, 2003)

Ingrid Stenstadvold Ross

generalsekretær, Kreftforeningen

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon