EU-kommisjonen har presentert forslag om kritiske råvarer: Åpner for mer gruvedrift i Europa

Europa bør være mindre avhengig av kinesiske råvarer. Det mener EU-kommisjonen, som har lagt fram et omfattende forslag om å blant annet øke gruvedriften i Europa. Det danske næringslivet ønsker initiativet velkommen.

I 2019 fikk selskapet Nussir ASA driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. I EUs nye forslag om kritiske råvarer er de nordiske landene tiltenkt å spille en større rolle i europeisk gruvedrift. Dette vil både bli dyrt og forurensende, og kan i tillegg få store konsekvenser for naturen.
I 2019 fikk selskapet Nussir ASA driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. I EUs nye forslag om kritiske råvarer er de nordiske landene tiltenkt å spille en større rolle i europeisk gruvedrift. Dette vil både bli dyrt og forurensende, og kan i tillegg få store konsekvenser for naturen.Foto: Mads Suhr Pettersen/NTB
Hjalte T. H. Kragesteen

For at det grønne og digitale skiftet ikke skal risikere å gå i stå, må Europa bli mindre avhengig av kinesiske råvarer.

Derfor har EU-kommisjonen nå presentert et stort forslag om kritiske råvarer.

– Kritiske råvarer er viktig for alt i hverdagen vår. Den brukes i våre smarttelefoner, elbiler og i medisinsk utstyr. Kritiske råvarer er overalt, sa EUs indre markedskommissær Thierry Breton på en pressekonferanse torsdag.

Utspillet er en innrømmelse av det faktum at Europa er for avhengig av især Kina, når det gjelder tilgang til avgjørende råvarer som litium, nikkel, kobber og sjeldne jordarter.

Det er en innrømmelse som Kommisjonen selv knytter sammen med de store handelsutfordringene som oppsto under koronapandemien, samt energikrisen i Europa som er forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina.

Slik det er i dag, kontrollerer Kina 90 prosent av de sjeldne jordartene som brukes i EU. Og det samme gjelder 60 prosent av litiumet som er helt avgjørende for produksjonen av batterier, som i sin tur er sentralt i det grønne skiftet. I tillegg forventes etterspørselen på stoffene å øke eksplosivt i de kommende årene.

Kommisjonen setter derfor en rekke konkrete 2030-mål. For eksempel at 10 prosent av råvarene må komme fra egen utvinning. Det vil si mer gruvedrift i Europa. I tillegg må 40 prosent av stoffene komme fra egen bearbeiding. Og så må 15 prosent være resirkulert fra tidligere bruk. Og så kan maksimalt 65 prosent av EUs årlige forbruk av hver strategiske råvare komme fra ett tredjeland.

Les også

En klubb av likesinnede land

Dette kan gjennomføres ved å fremskynde prosessen med å innvilge konsesjon til gruvedrift, og understøtte den kommersielle utviklingen av området, ifølge Kommisjonen. 

Hvis vi kan utvide produksjonen i Europa og gjenbruke mer, er det noe vi grunnleggende sett er positive til.

Lasse Hamilton Heidemann, EU- og internasjonal sjef, Dansk Erhverv

Men selv om Kommisjonen ønsker å øke egenproduksjonen, vil Europa aldri bli selvforsynt med de kritiske råvarerene. En vesentlig del av forslaget handler derfor om å sikre samhandel med langt flere likesinnede land enn i dag. I denne sammenheng vil EU-kommisjonen etablere en klubb for kritiske råstoffer (Critical Raw Materials Club), som skal styrke de globale forsyningskjedene.

Og man er allerede i gang, ble det sagt på pressekonferansen torsdag.

– Vi har nylig inngått handelsavtaler med New Zealand og Chile, og vi jobber på å lande en handelsavtale med Australia som også handler om råvarer, sa handelskommissær Valdis Dombrovskis.

Innad i Europa er det særlig landene i nord som er tiltenkt å spille en større rolle. Finland, Sverige, Norge og Grønland er steder hvor man ser gode muligheter for gruvedrift.

Glede i næringslivet

Spør man sentrale aktører i Danmark, er det helt på sin plass at Kommisjonen ønsker å redusere avhengigheten av enkelte land. 

Vi har måttet erkjenne at markedskreftene ikke alltid er nok, og at det ikke er mulig å legge alle eggene i samme kurv. Derfor er det reelt sett et paradigmeskifte som vi er inne i.

Peter Dige Thagesen, underdirektør, Dansk Industri

– Det er veldig fornuftig å gjøre noe for å sikre at helt nødvendige råvarer er tilgjengelige. Og hvis vi kan utvide produksjonen i Europa og gjenbruke mer, er det noe vi grunnleggende sett er positive til, sier Lasse Hamilton Heidemann, EU- og internasjonal sjef i Dansk Erhverv.

Men han understreker samtidig at det er et par spørsmålstegn som han må se nærmere på.

– Vi må fordype oss i dette og undersøke om det er noen potensielle byrder ved rapporteringskravene for selskapene, som det legges opp til. Men alt i alt er vi tilfreds med forslaget, sier han.

I Dansk Industri (DI) er man også positiv.

– Jeg er helt klart glad for at EU-kommisjonen kommer med dette forslaget. De siste årene har vist oss at vi står på et svært skjørt fundament, sier Peter Dige Thagesen, underdirektør i DI.

Ifølge ham har verden endret seg fundamentalt, noe forslaget gjenspeiler.

– Vi har måttet erkjenne at markedskreftene ikke alltid er nok, og at det ikke er mulig å legge alle eggene i samme kurv. Derfor er det reelt sett et paradigmeskifte som vi er inne i, som jeg vil kalle en form for strategisk kapitalisme, sier Peter Dige Thagesen.

Risiko for miljøet

Han støtter målene til Kommisjonen, men understreker at det absolutt ikke vil bli lett å nå dem. For gruvedrift og bearbeiding av råvarer er ikke uten omkostninger. 

Vi må ta høyde for det biologiske mangfoldet. Og vi må ta høyde for miljøet. Og selvfølgelig også ta hensyn til lokalbefolkningen.

Thierry Breton, indre markedskommissær, EU

– Det er noe som virkelig forurenser og som kan få store konsekvenser for naturen, og det liker vi ikke særlig godt. Så spørsmålet er også om vi virkelig vil ha det når det virkelig gjelder, sier Peter Dige Thagesen.

Det hører med til historien at Kommisjonen i sitt forslag understreker at økt produksjon i Europa må ta hensyn til natur og miljø. Og det budskapet ble også formidlet på torsdagens pressekonferanse.

– Vi må ta høyde for det biologiske mangfoldet. Og vi må ta høyde for miljøet. Og selvfølgelig også ta hensyn til lokalbefolkningen. Vi må være ansvarlige, sa EUs kommissær for det indre marked, Thierry Breton.

Kan bli dyrt

Men akkurat her er det faktisk et punkt å kritisere i EUs forslag, sier Anne Fenger Schefte, seniorrådgiver i det danske Rådet for Grøn Omstilling. Hun påpeker at kravene i Europa gjør det betydelig vanskeligere å få i gang en konkurransedyktig produksjon av kritiske råvarer.

– Vi har høyere miljø- og sosiale krav, noe som unektelig vil gjøre dem dyrere enn de kritiske råvarene vi i dag henter fra land som Kina. Her er kravene til produksjonen, og dermed også regningen, mye lavere. EU må ta tak i denne utfordringen», sier rådet i en pressemelding.

Men generelt er Rådet for Grøn Omstilling positive til forslaget, fordi tilgangen på de kritiske råvarene er avgjørende for det grønne skiftet.

– Løsrivelsen fra fossile brensler til energiformål i industri og transport, for eksempel, krever en betydelig endring i behovet for og anskaffelsen av kritiske råvarer i et omfang vi aldri før har sett, sier klima- og transportrådgiver Daria Rivin.

Les også

Les også

---

Denne artikkelen er også publisert i danske Altinget, og er oversatt av Ingrid Skovdahl.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00