Listhaug: – Fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler etniske grupper

Partileder Sylvi Listhaug (Frp) gikk tydelig ut mot reindriftsnæringen da hun lørdag talte til Frps landsstyremøte. Hun påpekte blant annet at det er regjernings ansvar å følge opp Høyesteretts dom i Fosen saken, men fremhevet at ingen enkeltgrupper skal ha bedre rettigheter basert på etnisk bakgrunn.

Partileder Sylvi Listhaug talte i dag til Frps landsstyre lørdag. Hun er kritisk til at reindriften får for stor makt til å stanse og utsette viktige prosjekter for lokalsamfunnene.
Partileder Sylvi Listhaug talte i dag til Frps landsstyre lørdag. Hun er kritisk til at reindriften får for stor makt til å stanse og utsette viktige prosjekter for lokalsamfunnene.Foto: Pia Sønstrød /FrP
Oscar Solvang Bergersen

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har; likhet for loven, sa Listhaug om Fosen-dommen til sitt partiet landsstyremøte i dag.

Partilederen fremhevet fire viktige punkter i sin tale, der punkt nummer én var at tilgang på stabil og billig kraft. Hun mente det har vært en del av velferdstilbudet som nordmenn nå er i ferd med å miste. Derfor er det i følge Listhaug viktig at regjeringen investerer i utbygging av vannkraft, at «vi slutter å sløse med strøm ved å elektrifisere sokkelen, og tar kontroll på utenlandskablene.»

Men hun mener dette tilbudet kan bli vanskelig å videreføre dersom noen grupper har «bedre rettigheter» enn resten av befolkningen, og viste til den aktuelle Fosen-saken.

– Den samiske kulturen er flott! Og det er et nasjonalt ansvar å ta vare på den. Men norske politikere, vi har et ansvar for å ta vare på alle innbyggerne i landet vårt, sa hun i sin tale.

Det er likhetsprinsippene som er nedfelt i grunnloven som må ligge til grunn i saken, mener Listhaug. Hun sier derfor videre at partiet er i mot at enkelte grupper skal få bedre rettigheter under loven basert på etnisk opprinnelse.

– Det er fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler etniske grupper, understreker Listhaug.

Forskjellsbehandlingen mener hun finner sted i Nord-Norge, og viste til at fødselstallene der er dalende og at det er viktig å gjøre landsdelen til et attraktivt sted å bo, gjennom investering i infrastruktur, skape arbeidsplasser og utvikle industrien. Hun påpeker også at denne utviklingen er enda viktigere nå med sikkerhetspolitiske hensyn med tanke på Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi kan ikke gi en gruppe, i praksis, veto-rett, mener Listhaug om det hun kaller for «bedre rettigheter for enkelt grupper.»

Hevder samene hindrer utvikling

– Det har over lang tid skapt store konflikter i mange lokalsamfunn i nord at man føler at en del av befolkningen har fått for stor makt. Også innad i den samiske befolkningen er det ulike meninger, hevder hun.

Listhaug mener det er mange i den samiske befolkningen som er kritisk til at reindriften har fått for stor makt til å stoppe og utsette prosjekter i lokalsamfunnene.

Listhaug tar til orde for en gjennomgang av internasjonale regler som kan bryte med Norges likhetsprinsipper. Hun oppfordrer regjeringen til å «gjøre en grundig gjennomgang av det norske lovverket for å sikre at likhetsprinsippet er førende for alle våre lover.»

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen sier til VG at han er skuffet over Frp-lederens uttalelser fra talerstolen lørdag.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier Danielsen.

Omtalte personer

Sylvi Listhaug

Partileder (FrP), parlamentarisk leder, stortingsrepresentant, medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen
adjunkt (Høgskulen i Volda, 2000)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00