Sametinget bekymret for den totale belastningen Wisting-prosjektet fører til

Norske Samers Riksforbund mener elektrifisering av Wisting-prosjektet ikke kan godkjennes før det er rettslig avklart om byggingen er forenlig med samenes urfolksrettigheter.

Silje Karine Muotka er president for Sametinget og representerer Norske Samers Riksforbund (NSR). Både Sametinget og NSR er svært bekymret for konsekvensene som følger elektrifisering av Wisting-feltet.
Silje Karine Muotka er president for Sametinget og representerer Norske Samers Riksforbund (NSR). Både Sametinget og NSR er svært bekymret for konsekvensene som følger elektrifisering av Wisting-feltet.Foto: Terje Bendiksby / NTB
Elisabeth Bergskaug

Equinor har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon til å bygge de nødvendige anleggene som kreves for å elektrifisere det planlagte oljefeltet Wisting nord i Barentshavet med kraft fra land. 

Konsesjonssøknaden har vært på høring, og natt til tirsdag gikk høringsfristen ut. Flere av høringssvarene viser en stor bekymring for om samiske rettigheter blir godt nok ivaretatt, fordi elektrifiseringsbiten av prosjektet krever ny utbygging og nye arealinngrep i reinbeiteområder på land. 

«Ved å godkjenne elektrifisering av Wisting-prosjektet vil staten risikere å bryte menneskerettighetene for reindriftsutøverne i området, samt en lignende rettssak, og dom, som på Fosen», advarer Greenpeace, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond, støttet av partiet Norske Samers Riksforbund. 

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00