Juni 2023
7. juni
09:00
Frist for forsvarssjefen fagmilitære råd
Adresse
10:00
Stortinget - Nordisk samarbeid, sosial dumping og veisikkerhet
Adresse
8. juni
10:00
Storting - cannabis, alkohol og psykiske helsetjenester
Adresse
9. juni
Åpen EU-høring: utvidelse av bruken av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten i EU
Adresse
Komitémøte: Finanskomiteen
Adresse
Finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett 2023
Adresse
10:00
Storting - Endringer i energiloven, våpenloven og sikkerhetsloven
Adresse
12. juni
Høringsfrist: forslag til endringer i bilansvarsloven i forbindelse med gjennomføringen av direktiv (EU) 2021/2118 i norsk rett
Adresse
Høringsfrist: endringer i el-tilsynsloven - godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene
Adresse
20. juni
Høringsfrist: forslag til endringer i tilleggsstønadsforskriften, tiltakspengeforskriften og forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser
AdresseStortinget
Høringsfrist: pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger
AdresseNationaltheatret Konferansesenter, Oslo
11:00
Lansering de nye nordiske ernæringsanbefalingene
AdresseReykjavik, Island
27. juni
Høringsfrist: forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
AdresseNationaltheatret Konferansesenter, Oslo
29. juni
Høringsfrist: forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge
Adresse
30. juni
Høringsfrist: utkast til endringer i kulturloven
AdresseKulturhuset, Oslo
Juli 2023
8. juli
Høringsfrist: NOU 2023: 5 Den store forskjellen
AdresseMarmorhallen, Klima- og miljødepartementet
12. juli
Høringsfrist: forslag til endringer i skatteloven § 6-41
Adresse
August 2023
17. august
Høringsfrist: NOU 2023:14 - Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet
Adresse
September 2023
4. september
Høringsfrist: NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)
Adresse