Balder Haarklou Jensen (26)

Politisk journalist, Altinget
Journalist, E24.no, Adresseavisen. Praktikant, Sintef, Brussel.
Utdannet: Master i Europastudier, NTNU, Bachelor i Europastudier med statsvitenskap, NTNU
Fødested: Oslo

9. mars 1998

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00