Jorodd Asphjell (62)

President, Nordisk råd, Stortingsrepresentant (Ap), medlem, utdannings- og forskningskomiteen
Fødested: Orkdal

17. juli 1960

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon