Åse Kristin Ask Bakke (27)

Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, sekretær, Stortinget, medlem, familie- og kulturkomiteen
Fødested: Ålesund

30. mai 1996

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon