Annette Holmberg-Jansson (54)

Sosial- og helseminister, Åland, Minister, Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk
Fødested: Stockholm, Sverige

11. mars 1969

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00