Balder Haarklou Jensen (26)

Politisk journalist, Altinget
Journalist, E24.no, praktikant, Sintef, Brussel, journalist, Adresseavisen.
Utdannet: Pågående masterstudier i Europakunnskap, NTNU, Bachelor i Europastudier, NTNU
Fødested: Oslo

9. mars 1998

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00