Berit Reiss-Andersen (68)

Advokat med møterett for Høyesterett, partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA, leder, Den Norske Nobelkomite
Tidl. leder, Den Norske Advokatforening, statssekretær (Ap), Justisdepartementet
Fødested: Drøbak

11. juli 1954

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon