Eirik Larsen (40)

Politisk rådgiver, Sametinget, medlem i Norske Samers Riksforbund
Tidl. byråkrat, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, prosjektleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, leder av Menneskerettsavdelingen, Samerådet
Utdannet: master i juss (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet)
Fødested: Harstad

16. mai 1983

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00