Erik Selle (57)

Partileder, Konservativt
Utdannet: Cand theol., mellomfag i sosialøkonomi (Universitetet i Oslo), major, Heimevernets våpenskole
Fødested: Bærum

23. mars 1966 Hjemmeside

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon