Erling Ekroll (50)

Organisasjonssjef, Kristelig Folkeparti
Tidl. konstituert generalsekretær, Kristelig Folkeparti, generalsekretær og idrettsprest, KRIK, generalsekretær, Søndagsskolen Norge
Utdannet: master of management, teologisk embetseksamen
Fødested: Alta

8. april 1974

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00